Begraven en gedenken immatuur kind

Algemeen

Alle Reimerswaalse ouders die te maken krijgen met een levenloos geboren immatuur kindje kunnen vanaf 2024 ervoor kiezen om dit kindje te begraven of enkel te gedenken door middel van een gedenkblaadje in de gedenkboom te laten hangen, op de daarvoor ingerichte gedenkplaats op de begraafplaats in Waarde.

Gedenkplaats

Op de begraafplaats in Waarde is een grafveld aangelegd waarop een gedenkboom van cortenstaal is geplaatst. Ook zal deze plaats worden aangekleed met gazon en passende vaste beplanting rondom de gedenkboom.

foto gedenkboom Waarde
De gedenkplaats en gedenkboom in Waarde

Begraven

Het is niet wettelijk verplicht om een immatuur kindje die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken levenloos ter wereld is gekomen te begraven. Mocht men dit wel willen dan wordt in de Wet op de lijkbezorging geregeld dat bij de aanvraag voor de begrafenis een verklaring door de behandelend arts wordt afgegeven waaruit blijkt dat het om een menselijke vrucht gaat.

Het immatuur grafje wordt uitgegeven voor 50 jaar. De prijzen staan hieronder vernoemd. Ten alle tijden wordt de begraving geleid door de grafdelver. De keuze van het omhulsel om te begraven wordt vrijgelaten bij de ouders. Zolang dit maar voldoet aan de voorschriften, conform Beheerverordening begraafplaatsen Reimerswaal 2024 De ouders kunnen desgewenst het immatuur kindje tijdens de uitvaart in het grafje plaatsen. Het is niet toegestaan om op dit grafje een grafmonument of grafbeplanting te plaatsen. Mocht u toch een grafmonument op het graf willen zetten dan dient u een graf aan te kopen voor een kind tot 1 jaar. Zie voor meer informatie de pagina Overlijden, begraven of bijzetting

Gedenkblaadje

Er kan er een geel gedenkblaadje aangevraagd worden waarop de naam, geboortedatum en overlijdensdatum gegraveerd wordt. Het gedenkblaadje wordt door de begrafenisadministratie besteld en geleverd. Het gedenkblaadje wordt opgehangen in de gedenkboom door de grafdelver. De ouders kunnen desgewenst een vrije plaats aanwijzen waar het blaadje wordt gehangen. 

Aanvraag

Deze vorm van lijkbezorging wordt zo laagdrempelig gehouden. Er hoeft geen begrafenisondernemer aan te pas komen. De ouders/nabestaanden kunnen dit zelf regelen. Het dient wel binnen 6 werkdagen na overlijden te worden begraven. Het weekend en feestdagen zijn geen werkdagen.

Via de website dient u 4 werkdagen voor de gewenste datum van begraven digitaal het formulier in te vullen. Daarbij moet een verklaring van de behandelend arts meegestuurd worden.

Begrafenis en/of gedenkblaadje immatuur kind aanvragen

Wat kost het?

  2024
Immatuur grafje

voor het begraven van een immatuur kindje tot en met 24 weken

onderhoud grafje (50 jaar)

voor het verstrekken van een gedenkblaadje

€202,00


€318,00

€ 63,00

Enkel gedenkboom

voor het verstrekken van een gedenkblaadje

voor het monteren van een gedenkblaadje

onderhoud gedenkplaats/boom

€ 63,00

€ 93,00

€144,00

Hebt u een inkomen rond de bijstandsnorm? Meld dit dan bij uw aanvraag. 

Mocht u liever persoonlijk contact hebben dan kunt u een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer 0113 395 000.