AVG - Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens

  • 1 Huidige: Uw rechten
  • 2 Inloggen
  • 3 Uw gegevens
  • 4 Aanvraag keuze
  • 5 Afronding
  • 6 Voorbeeldweergave
  • 7 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u rechten: 

  • U kunt de gemeente vragen om uw eigen persoonsgegevens in te mogen zien. Als blijkt dat daar fouten in staan, dan kunt u vragen die gegevens te verbeteren. Ook kunt u vragen om ontbrekende gegevens toe te voegen.
  • Vindt u dat de gemeente uw gegevens niet (meer) nodig heeft, kunt u vragen om ze te wissen en/of kunt u hiertegen bezwaar maken.
  • Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken, dan kunt u die toestemming intrekken.

Uitzonderingen
Een beroep doen op uw rechten kent uitzonderingen. De gemeente maakt gebruik van een aantal zogenaamde basisregistraties. Dit zijn o.a. de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het Kadaster. Gegevens uit die basisregistratie kunnen niet zomaar worden gewijzigd. Het vernietigen van uw gegevens is niet mogelijk als deze zijn gebruikt voor een aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning of een uitkering. Ook is het mogelijk dat het belang van de gemeente om uw gegevens te verwerken zwaarder weegt dan uw belang om ze in te zien of te vernietigen, bijvoorbeeld wanneer er een strafrechtelijk onderzoek loopt. Als dit het geval is, staat dit in het besluit dat u ontvangt op uw verzoek.
De aangevraagde gegevens en/of het besluit op uw verzoek wordt altijd toegestuurd aan het adres dat is opgenomen in de Basisregistratie Personen.

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen bij de gemeente Reimerswaal. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het behandelen van uw aanvraag. We bewaren ze niet langer dan noodzakelijk.

DigiD
Bij het invullen van dit formulier heeft u uw DigiD nodig om in te loggen.

Heeft u geen DigiD? U kunt uw DigiD-inlogcode aanvragen op www.digid.nl. U kunt hier ook terecht voor vragen en antwoorden.