Algemene informatie

Algemeen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen én de waterschapsverkiezingen. Door te stemmen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt.

Waar gaan de verkiezingen over?

Er zijn dit jaar dubbele verkiezingen: er kan gestemd worden voor de leden van de Provinciale Staten van Zeeland en voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Scheldestromen.

Provinciale Staten

De provincie is onder andere verantwoordelijk voor werkgelegenheid in Zeeland, het aanleggen en onderhouden van provinciale wegen en het streekvervoer in de provincie. Daarnaast controleren ze het functioneren van gemeenten en waterschappen. Op 15 maart wordt gekozen wie onze provincie de komende vier jaar bestuurt.  De leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Je kiest dus ook indirect wie er in de Eerste Kamer terechtkomt.

Waterschap

Waterschappen zijn net als gemeenten en provincies decentrale overheden. Alleen waar gemeenten en provincies zich bezighouden met verschillende dingen, hebben waterschappen een overzichtelijk takenpakket: het waterbeheer. Dat betekent dat waterschappen belastinggeld krijgen om dijken, dammen en sluizen te beheren. Ze houden daarnaast sloten, beken en rivieren schoon en zuiveren het rioolwater.

Op wie kan ik stemmen?

Begin maart ontvangt u de kandidatenlijsten in uw brievenbus. Hierop staan de kandidaten waarop u op 15 maart kunt stemmen. Daarnaast vindt u op de kandidatenlijst ook alle locaties van de stembureaus en informatie over stempassen, kiezerspassen en volmachten.

Kijk ook vooral op de volgende websites voor de kandidaten en meer informatie over de verkiezingen, of om te kijken welke standpunten van welke partijen het best bij u passen.

Provinciale Staten: 
zeelandstemt.nl

KIESKOMPAS.NL

Waterschap: 
Scheldestromen | Stem voor de toekomst van ons water en onze wegen
Landelijke website | Waterschapsverkiezingen
Kom kijken bij het waterschap | Scheldestromen

Wie mogen er stemmen?

Stemmen voor de Provinciale Staten

De kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht. Verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Stemmen voor het Waterschap

Zowel volwassenen met de Nederlandse nationaliteit, EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen.

  • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn
  • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • kiezers moeten volgens de Basisregistratie Personen op de dag van kandidaatstelling in een waterschap wonen

Wanneer kan ik stemmen?

De stembureaus zijn geopend op woensdag 15 maart 2023 van 7.30 tot 21.00 uur.