Afvalstoffenheffing

Algemeen

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft of wegbrengt naar een milieustraat. U vindt de tarieven afvalstoffenheffing op de website van Sabewa Zeeland.

Tarieven

U vindt de tarieven afvalstoffenheffing op de website van Sabewa Zeeland. Bent u het niet eens met de hoogte van de heffing, dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland.

In 2024 betaalt u een basistarief + een variabel tarief op basis van het aantal ledigingen van de restafvalcontainer of aanbiedingen in de ondergrondse container in 2023.  Het aantal ledigingen of aanbiedingen in 2024 bepaalt het variabele tarief in 2025.

Regeling medisch afval

Inwoners met een chronische ziekte of beperking hebben vaak veel medisch afval. Dit afval hoort bij het restafval. Voor hen is het daardoor moeilijk om hun restafval te beperken.  En zo hun kosten voor afval laag te houden. Daarom heeft de gemeente Reimerswaal voor deze groep een financiĆ«le regeling gemaakt. Reductie kan worden verleend op grond van artikel 8 van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Reimerswaal.

Deze medische regeling houdt in dat het variabele bedrag voor restafval gedeeltelijk vervalt. U betaalt het gemiddeld aantal ledigingen dat door gemeente Reimerswaal is bepaald. Alles dat u meer heeft wordt kwijtgescholden. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak u restafval stort of meegeeft met de vuilniswagen.

Gemiddelden bepaald door gemeente Reimerswaal:
EĆ©npersoonshuishouden           8 keer legen / 33 aanbiedingen
Tweepersoonshuishouden        8 keer legen / 29 aanbiedingen
Meerpersoonshuishouden         11 keer legen / 60 aanbiedingen

Hoe vraagt u de regeling aan?

Denkt u recht te hebben op de medische regeling voor het belastingjaar 2024? Vraag dit dan aan in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2024. De aanvraag stuurt u per post met daarin het ingevulde aanvraagformulier en bewijsstukken naar:

Sabewa Zeeland
Postbus 1155
4530 GD Terneuzen
Onder vermelding van 'Reductie afvalstoffenheffing gemeente Reimerswaal'

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden of tijdens openingstijden afhalen op het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 in Kruiningen. U kunt het aanvraagformulier ook aanvragen door te bellen naar 0113-395000. Wij sturen het aanvraagformulier dan naar u toe.

Voorwaarden

Bij de medische regeling hoort een aantal voorwaarden. Zo moet u bij het aanvraagformulier een bewijs meesturen. Met dit bewijs laat u zien dat u extra restafval heeft om medische redenen. Als bewijs kunt u een recente rekening van de apotheek gebruiken of een pakbon van het gebruikte product met daarop de naam van de persoon om wie het gaat.

De medische regeling is beslist niet bedoeld voor huishoudens met (kleine) kinderen in luiers zonder chronische ziekte of medische beperking.