Afvalstoffenheffing

Algemeen

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft of wegbrengt naar een milieustraat. U vindt de tarieven afvalstoffenheffing op de website van Sabewa Zeeland.

Tarieven

U vindt de tarieven afvalstoffenheffing op de website van Sabewa Zeeland. Bent u het niet eens met de hoogte van de heffing, dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland.