Afvalcontainers

Afvalcontainers

 • Restafvalbak: de container voor restafval is donkergrijs met de opdruk PMD+ (Nieuwe containers hebben geen opdruk PMD+ meer).
 • gft-container: de container voor groente-, fruit- en tuinafval + etensresten is donkergrijs met een groene kleurclip op het deksel met de opdruk GFT.

Beide containers hebben een inhoudsmaat van 240 liter. Alleen nieuwe containers zijn voorzien van een adressticker met barcode en een tag.

Als er afvalcontainers bij uw woning staan met een andere kleur (bruin en/of groen), een andere inhoudsmaat en zonder adressticker of tag, dan staan er nog oude containers. U kunt deze oude containers laten omruilen voor nieuwe containers. Dit is van belang, omdat alleen de nieuwe containers met adressticker en tag worden geleegd. U mag de sticker en tag dan ook niet verwijderen. We registreren geen informatie op naam en ook geen hoeveelheden afval. Er wordt dus geen afval gewogen.

U kunt contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0113 395 000 of gemeente@reimerswaal.nl.

Ophaalschema
Afvalkalender: ophaalschema's - Zeeuwse Reinigingsdienst (zrd.nl)

Kapot, kwijt of gestolen

Container kapot?

Neem dan contact op met de Zeeuwse Reinigingsdienst. Zij maken een afspraak met u om de container te repareren of om te ruilen. Telefoonnummer: 0115 478 100

Container kwijt of gestolen?

Doe hiervan melding op de website www.verlorenofgevonden.nl. De gemeente verwerkt de vermelding en u ontvangt een bevestiging. Deze bevestiging mailt u naar ZRD (e-mailadres staat in de bevestiging). De ZRD neemt daarna contact met u op en u krijgt dan gratis een nieuwe container. De oude container wordt geblokkeerd en is niet meer te gebruiken.

Verhuizen

Bij verhuizing laat u de containers en, in geval van een ondergrondse container, de toegangspas achter bij de oude woning.

Staat er geen container bij uw nieuwe woning en staat u ingeschreven op het nieuwe adres? Geef dan via www.fixi.nl door dat u nieuwe containers wilt ontvangen. De containers worden vrijwel altijd binnen een week na de verhuisdatum geleverd.

Ligt er geen toegangspas voor de ondergrondse container in de woning? Dan kunt u eenmalig gratis een nieuwe pas aanvragen bij de Zeeuwse Reinigingsdienst. De oude pas wordt dan geblokkeerd om misbruik te voorkomen. Telefoonnummer: 0115 478 100.
 

Geen of een beschadigde tag of adressticker op de container?

Zit er geen tag of adressticker (meer) op uw containers of zijn deze beschadigd Neem dan contact op met de Zeeuwse Reinigingsdienst. Zij plaatsen een nieuwe tag of adressticker. Dit is belangrijk, omdat containers zonder (onbeschadigde) tag of adressticker niet worden geleegd. Let er daarom bij het schoonmaken van uw container op dat de tag er niet af gaat.

Als een container niet wordt geleegd, plakt de chauffeur van de ZRD een sticker op uw container met het verzoek contact op te nemen met de klantenservice. Pas bij de eerstvolgende inzameldag wordt de container weer geleegd, mits de container inmiddels voorzien is van een tag en adressticker.

Telefoonnummer: 0115 478 100.

Extra container

U kunt één restafvalcontainer en/of één extra gft-container ontvangen. Aan een extra restafvalcontainer zijn kosten verbonden. U vindt deze kosten op de website van Sabewa Zeeland.

Een extra container is aan te vragen bij de Zeeuwse Reinigingsdienst. Telefoonnummer: 0115 478 100. Voorwaarde is dat u staat ingeschreven in de gemeente.

Regels over gebruik ondergrondse containers en toegangspassen

Gebruiksaanwijzing ondergrondse afvalcontainer 

 1. Om toegang te krijgen tot de ondergrondse containers houdt u de toegangspas een aantal seconden voor het venster van de inwerpzuil.
 2. Het deksel wordt ontgrendeld en opent. Plaats uw afval in de inwerpopening, zodanig dat het afval niet klem komt te zitten. Hierna kunt u het deksel handmatig sluiten en valt de afvalzak in de ondergrondse container.

Als u meerdere huisvuilzakken weg wilt gooien, herhaalt u bovenstaande handelingen.

Is er een storing aan de ondergrondse container? Meld dit dan tijdens werkdagen bij de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. Telefoonnummer: 0115 478 100. Of meld het bij de gemeente, via telefoonnummer 0113 395 000 of per e-mail: gemeente@reimerswaal.nl.

Wat mag in de ondergrondse container? 

 • Huishoudelijk restafval in dichtgebonden (max. 60 liter) huisvuil- of pedaalemmerzakken. Dit om vervuiling van de container te voorkomen.

  Let op! Klein chemisch afval, grof vuil, glas, papier en karton, textiel, GFT enz hoort niet in de ondergrondse container.

Hoe en wanneer gebruikt u de ondergrondse container? 

 • De inwerpopening niet volproppen, de zak blijft dan hangen. Er treedt dan een storing op en de container is dan niet meer te gebruiken.
 • Gooi geen los afval in de inwerpopening.
 • Plaats geen afval naast de inwerpzuil, dit veroorzaakt zwerfvuil en overlast voor omwonenden (denk aan beesten en ongedierte). U riskeert bovendien een boete.
 • Gebruik de container uitsluitend tussen 07.00 en 22.00 uur om (geluids)overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.
 • Parkeer uw auto nooit vóór of op de onderplaat van de ondergrondse container, want dan kan de vrachtwagen er niet bij om deze te legen.

Belangrijke informatie over toegangspas van ondergrondse verzamelcontainers

 • De toegangspas is en blijft eigendom van de gemeente Reimerswaal. U krijgt deze pas in bruikleen. Bij verhuizing moet de pas in de woning worden achtergelaten voor de nieuwe bewoners.
 • Per huishouden, aangewezen op een ondergrondse container, verstrekt de gemeente één toegangspas. Voorwaarde is dat u afvalstoffenheffing betaalt.
 • Als pashouder mag u uw pas niet uitlenen aan derden, alleen aan personen binnen het eigen huishouden.
 • Indien wij misbruik van de pas verdenken, dan doen wij aangifte.
 • U mag de toegangspas niet doorboren of op een andere manier beschadigen.
 • Kosten per keer legen zijn € 2,-

Verlies, diefstal of beschadiging van de toegangspas

 • De toegangspas is voorzien van een chip. Het is belangrijk dat u zorgvuldig met de pas omgaat.
 • Buigen van de pas kan de chip beschadigen waardoor de toegangspas niet meer werkt. Maak geen gaatje in de toegangspas, de pas werkt dan niet meer. 
 • Meld verlies, diefstal of defect van uw toegangspas direct bij de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. Telefoonnummer: 0115 478 100.
 • Bij verlies of beschadiging van de toegangspas betaalt u € 20,00 voor een nieuwe pas. Als u verhuist en in uw nieuwe woning is geen pasje (meer) aanwezig, dan is een toegangspas gratis verkrijgbaar voor de nieuwe bewoners.

Foutief gebruik gft-container

Als bij het ophalen van het gft-afval verkeerd afval wordt gevonden, wordt de container niet geleegd. Het verkeerde afval moet eerst worden verwijderd. Dit betekent dat de container pas bij de eerstvolgende inzameldag weer wordt geleegd. Bij een volgende constatering loopt u het risico op een boete van € 95,00 per overtreding.