Aanbestedingen

Algemeen

De gemeente beschikt over een inkoopbeleid, waarin onder meer rekening is gehouden met de drempelwaarden van de Europese Gemeenschap (EG)-richtlijnen.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

  • Op basis van het inkoopbeleid zijn inkoopvoorwaarden vastgesteld. Deze voorwaarden hebben betrekking op inkoop en aanbestedingen.
  • De inkoop betreft alle inkopen van producten, diensten en werken waar een factuur tegenover staat.
  • Een aanbesteding is een officiĆ«le bekendmaking van werk dat gedaan moet worden, met het verzoek aan bedrijven om een offerte in te dienen.
  • Volgens een aantal Europese richtlijnen zijn overheden verplicht om leveringen, diensten of werken die een drempelbedrag te boven gaan openbaar aan te besteden.
  • Dat betekent dat de gemeente bekend moet maken dat ze van plan is om goederen of diensten in te kopen, waarna bedrijven op de opdracht kunnen inschrijven.

De belangrijkste doelstelling van het inkoopbeleid is dat er zo professioneel, doelmatig en rechtmatig mogelijk wordt ingekocht door de gemeente. Het inkoopbeleid geldt voor alle aankopen door de gemeente. Bij de inkoop streeft de gemeente ernaar om de opdrachten te verlenen op een objectieve manier.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid