Gemeente Reimerswaal

Geef uw identiteitsbewijs niet af op uw vakantiebestemming!

De Rijksoverheid adviseert identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) niet af te geven of te laten kopiëren door hotels, accommodatieverschaffers en campings. Accommodatieverschaffers mogen uw identiteitsbewijs wel inzien en het nummer noteren. Geef uw identiteitsbewijs niet af.

Ben ik verplicht om een kopie van mijn identiteitsbewijs te geven aan een bedrijf?

Een bedrijf of organisatie mag alleen in uitzonderlijke gevallen een kopie van uw identiteitsbewijs maken. Dit geldt als het in de wet staat. Het bedrijf of de organisatie moet u informeren over de wettelijke verplichting.

Kopie identiteitsbewijs zonder wettelijke verplichting

Is er geen wettelijke verplichting om een kopie te maken van uw identiteitsbewijs? Vraag dan waarom het noodzakelijk is dat u een kopie van uw ID-bewijs afgeeft. Meestal is het genoeg om uw ID-bewijs te laten zien.
In enkele gevallen zijn bedrijven of organisaties wettelijk verplicht een aantal gegevens van uw ID-bewijs over te nemen. Bijvoorbeeld in een hotel. Maar ook dan is een kopie van uw ID-bewijs maken niet nodig. Het noteren van het soort ID-bewijs en het nummer van het ID-bewijs is meestal voldoende om u te legitimeren.

Voorkom identiteitsfraude bij kopie ID-bewijs

Op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staan persoonsgegevens zoals geboortedatum, woonplaats en burgerservicenummer. Door het kopiëren van deze gegevens vergroot u de kans dat u slachtoffer wordt van identiteitsfraude. Iemand anders kan bijvoorbeeld met uw gegevens een bankrekening openen. Als slachtoffers van identiteitsfraude kunt u grote financiële en maatschappelijke schade ondervinden.

Maatregelen om ID-fraude bij kopie te voorkomen

Als u uw identiteitsbewijs laat kopiëren, kunt u een aantal maatregelen nemen om het risico op identiteitsfraude te voorkomen (zie foto).Voorbeeld maatregelen om risico op identiteitsfraude te voorkomen

 

 

 

 

 

 

1. Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie het bedoeld is en de datum waarop u de kopie afgeeft.

2. Streep het burgerservicenummer (BSN) door. Overheidsorganisaties kunnen gebruik maken van het BSN voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Andere organisaties mogen het BSN alleen gebruiken als hiervoor een wettelijke basis is. Dit geldt bijvoorbeeld voor een bank of zorgverlener, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekeraar. Voor die organisaties moet het BSN dus zichtbaar blijven. Uw BSN staat op twee plaatsen in uw identiteitsdocument: onder persoonsnummer en

3. in de regels met letters en cijfers onder aan uw identiteitsdocument.

U kunt eventueel ook uw pasfoto afschermen of onzichtbaar maken.
Het is ook mogelijk een ID-cover gebruiken. Een ID-cover is een hoesje voor een identiteitsdocument dat onnodige gegevens, zoals het BSN-nummer, verbergt. Deze hoesjes zijn onder andere verkrijgbaar via de ANWB.

Overtreding privacywetgeving

Vermoedt u dat een organisatie onjuist omgaat met uw persoonsgegevens die op uw ID-bewijs staan? Dan kunt u dit melden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP)  via het formulier persoonsgegevens.

Briefje om aan accomodatieverschaffer te geven

De ANWB heeft een briefje opgesteld dat u kunt tonen als de accommodatieverschaffer afgifte van uw paspoort vraagt. Het briefje is beschikbaar in het Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Engels en Turks. Kijk op de site van de ANWB voor een link naar het briefje.


 

u bevindt zich hier:Home