Wat doen we nu al?

Parallel aan het maken van onze gebiedsvisie gaat de gemeente samen met de Rijksdiensten en de omgevingspartners verkennen of een drijvend zonnepark op het bufferbekken bij de Kreekraksluizen, in combinatie met de bestaande functies van het bekken, gerealiseerd kan worden. De ervaringen die in dit project worden opgedaan worden meegenomen in het proces om tot de gebiedsvisie te komen.  

Dit project valt onder het pilotprogramma hernieuwbare energie op rijksgronden. Meer informatie hierover is te vinden op: Hernieuwbare energie op Rijksgrond.