Wat doen we nu al?

In het gebied wordt op dit moment al op grote schaal wind- en zonenergie opgewekt. Ook zijn er diverse zonneparken die reeds een omgevingsvergunning hebben ontvangen en in voorbereiding of in uitvoering zijn. 

Parallel aan het maken van onze structuurvisie gaat de gemeente samen met de Rijksdiensten en de omgevingspartners verkennen of een drijvend zonnepark op het bufferbekken bij de Kreekraksluizen, in combinatie met de bestaande functies van het bekken, gerealiseerd kan worden. De ervaringen die in dit project worden opgedaan worden meegenomen in het proces om tot de visie te komen en om de visie verder tot uitvoering te brengen.  

Dit project valt onder het pilotprogramma hernieuwbare energie op rijksgronden. Meer informatie hierover is te vinden op: Hernieuwbare energie op Rijksgrond.