Waarom het gebied Rilland-oost?

Mede door de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding door Tennet en de ligging van twee krachtige hoogspanningsstations ten oosten van Rilland beschikt Reimerswaal als één van de weinige gemeenten in Zeeland over een ijzersterk netwerk en voldoende capaciteit om duurzame energie op het net te plaatsen. Deze infrastructuur maken dit gebied uniek en biedt het enorme potentie voor grootschalige clustering van duurzame hernieuwbare energie.

Op dit moment wordt in dit gebied al veel duurzame windenergie opgewekt en wordt het gebied verder gedomineerd door hoogspanningsmasten, infrastructuren zoals wegen, het sluizencomplex en de Schelde-Rijn verbinding met de aanwezige industrie op de achtergrond.

Er liggen kansen om meer duurzame zonne-energie op te wekken. Door slimme koppelingen te leggen met windenergie is minder netwerk- en aansluitcapaciteit nodig wat maatschappelijke kosten bespaart. We willen nadrukkelijk de combinatie zoeken met andere urgente en maatschappelijke opgaven zoals het optimaliseren van de waterhuishouding, de opslag van zoetwater voor de landbouw, landbouwinnovatie, natuur, groen, biodiversiteit en het versterken van het landschap. Door te combineren ontstaan er kansen om ook die andere opgaven in het gebied te versterken en zodoende het gebied meer balans te geven.

We willen onderzoeken of er kansen zijn voor recreatie en toerisme en deze zo veel mogelijk verzilveren. We vinden dat ondernemers, bedrijven en inwoners van Reimerswaal de mogelijkheid moeten krijgen om mee te investeren en dat er vanuit een deel van de opbrengst een omgevingsfonds kan worden opgericht. Zo kunnen we daar allemaal van profiteren en helpen we Zeeland duurzamer te worden.