Waarnemend burgemeester Van Wingerden ondertekent Direct Duidelijk Deal

Op 16 november 2021 ondertekenden waarnemend burgemeester Petra van Wingerden van de gemeente Reimerswaal, burgemeester Loes Meeuwisse van de gemeente Noord-Beveland, en waarnemend burgemeester Fons Naterop van de gemeente Kapelle de Direct Duidelijk Deal. Zij deden dit in hun eigen gemeentehuis vanwege de coronamaatregelen.

De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. De Direct Duidelijk Deal is een extra stimulans om als organisatie met duidelijke communicatie aan de slag te gaan. Met het ondertekenen van de deal spreken we af om ons in te  zetten voor duidelijke communicatie vanuit onze gemeenten. In 2022 willen we onder andere starten met schrijftrainingen voor onze medewerkers en zorgen voor bewustwording.
We onderteken deze deal met drie gemeenten tegelijk, omdat we dan kunnen samenwerken bij bijvoorbeeld het herschrijven van brieven, het geven van voorlichting en het trainen van onze medewerkers.

“Het aangaan van deze deal en de belofte om de communicatie begrijpelijker te maken, is een belangrijke vervolgstap in het toegankelijker maken van de gemeente”, aldus waarnemend burgemeester Petra van Wingerden.

Campagne Direct Duidelijk
De campagne Direct Duidelijk is een initiatief van het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Taalunie samen met ruim zeventig andere organisaties in Nederland en België.