Verspreiding jodiumtabletten vanaf 12 juli

Alle inwoners tot 40 jaar die 0-20 kilometer (hemelsbreed) rondom een kerncentrale wonen, krijgen tussen 13 en 23 juli jodiumtabletten thuisgestuurd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verzorgt de verzending. Deze groep inwoners heeft in 2013 ook al jodiumtabletten gehad. Omdat daarvan de houdbaarheidsdatum bijna verstreken is, verstuurt het ministerie binnenkort nieuwe tabletten. Oude tabletten kunnen worden ingeleverd bij een inleverpunt voor medicijnen in de gemeente.

Informatie over de verspreiding en het gebruik van jodiumtabletten staat op: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl