Tijdelijke vervanging burgemeester José van Egmond

Bij burgemeester José van Egmond is, tijdens haar vakantie, een longembolie over beide longen vastgesteld. Op basis van advies van de bedrijfsarts neemt zij de komende vier weken rust. Gedurende deze periode zal, in overleg, een plan worden opgesteld over het verloop van het herstelproces. Gedurende deze periode worden haar taken waargenomen door de overige leden van het college.