Succesvolle eerste themabijeenkomst gebiedsvisie Energielandschap Rilland-Oost

De eerste themabijeenkomst voor de structuurvisie Rilland-Oost heeft op donderdag 22 april 2021 plaatsgevonden. De sessie werd georganiseerd door de gemeente Reimerswaal en het consortium van het stedenbouwkundigbureau KuiperCompagnons, Econnetic, Bureau Buiten en Beaumont Communicatie.
Tijdens de digitale sessie konden zo’n 60 deelnemers uit verschillende organisaties, gebiedspartners, landeigenaren, de werkgroep omwonenden en andere stakeholders in het gebied, op de verschillende thema’s hun inbreng leveren. Het eerste deel van de bijeenkomst betrof een uitleg over het te volgen proces en de ontstaanswijze en landschapsanalyse van het gebied. In het tweede deel zijn de deelnemers in groepen verdeeld en is per thema geïnventariseerd en informatie verzameld.

Een prima start om te ontdekken wat er in de omgeving speelt, welke kansen en bedreigingen er bestaan en welke innovaties op de verschillende thema’s actueel zijn.
De complete inhoud van de themabijeenkomst en de uitkomsten van de inventarisatie zijn terug te vinden in bijgevoegde presentatie en het verslag van de bijeenkomst.

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact op met ons via gemeente@reimerswaal.nl of bel 14 0113.