Subsidieregeling Steunfonds Corona

  • 1 Huidige: Toelichting
  • 2 Gegevens organisatie / vereniging secretariaat
  • 3 Financiële gegevens
  • 4 Omschrijving incidentele subsidie – Corona steun Cultuur
  • 5 Voorbeeldweergave
  • 6 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

Let op! U dient bij de aanvraag o.a. jaarrekening 2018/2019, begroting/ cijfers 2020, toelichting Coronaschade mee te sturen. Schadeperiode betreft: januari t/m juni 2021.