Subsidieregeling eenmalige subsidie energielasten gemeente Reimerswaal 2023

Algemeen

Kijk hieronder bij meer informatie naar de regeling of u met uw dorpshuis of (amateur) sportvereniging in aanmerking komt voor energiesubsidie.

Eenmalige subsidie energielasten

Bij de beoordeling van uw aanvraag kunnen wij alleen rekening houden met aantoonbaar hogere of buitengewone energiekosten welke niet te wijten zijn aan een toename in verbruik. Zijn de kosten min of meer gelijk aan de kosten van eerdere jaren dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking. Energie-voorschotten zijn bepalend, het gaat om werkelijke, dus definitieve kosten over de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

De aanvraag:

1. Vul de vragen naar waarheid in

2. Voeg bewijsstukken toe

3. Dien de aanvraag in voor 1 november 2023

aanvraag eenmalige subsidie energielasten 

Na onderzoek zal de gemeente binnen de wettelijke termijn van 8 weken, na 1 november 2023, een besluit nemen of uw vereniging of dorpshuis recht heeft op een energiesubsidie. Mocht deze termijn door omstandigheden niet worden gehaald dan stellen wij u hiervan tijdig op de hoogte.