Structuurvisie De Groene Kamers van Rilland gereed voor vaststelling

De structuurvisie is gereed om door onze gemeenteraad vastgesteld te worden. Het ontwerp van de structuurvisie heeft gedurende de periode vanaf 2 februari t/m 16 maart 2022 ter inzage gelegen. Gedurende de periode zijn verschillende inspraakreactie ontvangen, waarvoor onze dank. De afgelopen periode hebben er ook verschillende gesprekken plaatsgevonden. Hierdoor is onze visie nog krachtiger en meer gedragen geworden.

Opinievorming en vaststelling gemeenteraad

Op de avond van 28 juni 2022 heeft de gemeenteraad de gelegenheid zijn opinie te geven op de visie, de inspraakreacties en de beantwoording daarvan. Insprekers hebben dan nog de mogelijkheid hun kijk op de structuurvisie toe te lichten. Zo mogelijk zal diezelfde avond in het deel besluitraad de structuurvisie worden vastgesteld.

Voor het digitaal bijwonen van de raadsvergadering en het raadplegen van de raadsstukken zie Dashboard Gemeente Reimerswaal (raadsinformatie.nl)