Reuzenberenklauw

Reuzenberenklauw is een fraaie maar invasieve, exotische plant, waarvan het sap onder invloed van zonlicht (UV) een risico geeft op een allergische huidreactie. De plant breidt zich sterk uit, bedekt dan grote vlakken bodem en verdringt de inheemse beplanting.

De gemeente probeert Reuzenberenklauw geheel weg te krijgen. Dat vergt een lange adem want in de bodem zijn zaden aanwezig die langer dan 7 jaar kiemkrachtig blijven. Met de bestrijding willen we de zaadontwikkeling voorkomen, want deze verspreiden zich gemakkelijk via afstromend (sloot)water en de vacht van (huis)dieren.

Op gemeentegrond bestrijden we de plant door middel van maaien. De groepen aanwezige planten worden 5 keer per jaar gemaaid, waarna in een aparte bewerking de solitaire planten worden aangepakt. Op deze wijze wordt zonder chemicaliën, en met zo min mogelijk verstoring aan de natuur, de Reuzenberenklauw bestreden.

De maairondes vinden plaats: eind april, begin juni, eind juli, eind augustus en begin oktober.

In bermen en taluds komt ook de inheemse Gewone berenklauw voor. Deze plant is in alle delen kleiner (lijkt wat op Fluitenkruid), levert veel minder risico op en heeft géén negatief effect op de biodiversiteit. Zij is juist een nectarplant op voedselrijke gronden. De inheemse Berenklauw wordt niet bestreden.

Wat kunt u zelf doen?

  • Leer uw kinderen de plant herkennen en laat uw kinderen niet spelen op de groeiplaatsen van Reuzenberenklauw. Controleer de vacht van uw huisdier op zaden en neem (uitgebloeide) bloeischermen niet mee naar huis.
  • Komt uw huid in aanraking met het plantensap, hou de huid dan bedekt tegen zonlicht en spoel zo snel mogelijk af met overvloedig (schoon) water. Bij een allergische reactie zoekt u medisch advies.
  • Ziet u een locatie waar een enkele plant of groepje Reuzenberenklauw toch in het zaad schiet? Spreekt u dan de grondeigenaar daarop aan.

De aanwezigheid van Reuzenberenklauw binnen de bebouwde kom kunt u melden via fixi.nl, voorzien van een duidelijke plaatsaanduiding en liefst ook met een foto.