Reimerswaal zoekt vrijwillige Meedenkers die andere inwoners willen helpen

De gemeente Reimerswaal start in maart 2022 met een training ‘Meedenkers’. Deze training is gericht op het opleiden van inwoners tot vrijwillige burgeradviseur, ook wel Meedenker genoemd. De training bestaat uit vijf dagdelen en wordt aangeboden op een locatie in Reimerswaal. Na de training krijgt u een certificaat en kunt u aan de slag!

Wat doet een Meedenker?

Een Meedenker helpt anderen bij de administratie. Bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte/toeslagen, aanvragen kwijtschelding Sabewa, invullen van formulieren. Maar kan ook antwoord geven op de volgende vragen:

  • hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen?
  • hoe kom ik aan meer contacten in mijn omgeving?
  • heb ik recht op zorg-/huurtoeslag?

Hoeveel uur per week besteedt u als Meedenker? 

U besteedt ongeveer 4 uur per week aan het in behandeling nemen van hulpvragen van inwoners en daar samen met de andere Meedenkers oplossingen voor bedenken. Ook zal er 1 à 2 keer per jaar een bijeenkomst zijn om Meedenkers uit andere gemeenten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Wat krijgt u van ons?

Meedenker is een vrijwillige functie. Maar vanuit de gemeente kunt u het volgende verwachten: kilometervergoeding, benodigde materialen voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk, vrijwilligersverzekering, vergoeding kosten Verklaring Omtrent Gedrag, jaarlijkse kerstattentie.

Interesse? Meld u aan vóór 1 februari 2022

Heeft u affiniteit met financiën, enige kennis van sociale wetten en regelgeving en wilt u graag andere inwoners helpen als vrijwillige Meedenker? Maak dan voor 1 februari 2022 uw interesse kenbaar door een mail te sturen naar in@reimerswaal.nl. Op basis van deze aanmeldingen wordt gekeken of u in het profiel van een vrijwillige Meedenker past. Vervolgens wordt u hier over geïnformeerd en kunt u de cursus volgen in maart.

Meer informatie

Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Naomi de Smit of Judith Schrijver via 14 0113.