Ontwerp structuurvisie ‘De Groene Kamers van Rilland’ gereed

De gemeente Reimerswaal heeft de ambitie om een energielandschap te ontwikkelen in het gebied tussen Rilland en de grens met de gemeente Woensdrecht. Hier gaan natuur en landschap hand in hand met het grootschalig opwekken van duurzame energie. Een landschap waar je al wandelend of fietsend meer te weten komt over de ontstaansgeschiedenis en de opwekking van duurzame energie, waar je de natuur en buitenrecreatie kan beleven en waar ruimte is voor verduurzaming in de landbouw. Hoe we dat vorm kunnen geven is nu vastgelegd in een structuurvisie.

Inspraakperiode

Eind december 2021 is het ontwerp van de structuurvisie voor ‘De Groene Kamers van Rilland’ gereedgekomen en heeft het college van B&W ingestemd met het ontwerp van de visie. Wat nu volgt is de zogenoemde tervisielegging. Tijdens deze 6 weken durende inspraakperiode welke start op 2 februari 2022 kan iedereen een schriftelijke of mondelinge reactie over het ontwerp van de structuurvisie indienen. De structuurvisie ‘De Groene Kamers van Rilland’ is te downloaden onderaan deze pagina en in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen) onder vermelding van zaaknummer Z22.020175. Digitaal kunt u een inspraakreactie kenbaar maken via het emailadres gemeente@reimerswaal.nl. Als u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer ing. M. Vermunt of ing. A. Sandee via telefoonnummer 14 0113. 

Informatiedagen

De gemeente biedt omwonenden de gelegenheid voor het persoonlijk stellen van vragen. Dit kan tijdens 2 informatiedagen die op 15 en 16 februari 2022 in het gemeentelijk steunpunt aan de Valckenisseweg 13 in Rilland worden georganiseerd. De medewerkers van het projectteam staan u dan graag persoonlijk te woord. U dient hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0113. 

Digitale inspiratiesessie

Op 23 februari 2022, van 15:00 tot 16:30 uur wordt een digitale inspiratiesessie georganiseerd over de structuurvisie en de thema’s ‘duurzame landbouw in combinatie met duurzame energie’ en ‘ontwikkelingen op het gebied van energiemanagement en opslag’. De digitale link naar de inspiratiesessie verschijnt binnenkort op deze pagina.