Ondersteuningsgeld voor controle coronatoegangsbewijs

Eerder heeft u uit de media kunnen vernemen dat het Rijk geld beschikbaar heeft gesteld voor de controle op coronatoegangsbewijzen (ook wel CTB of QR-code genoemd). De financiële ondersteuning is bedoeld voor ondernemers en instellingen.

Inmiddels is duidelijk welk geldbedrag er voor onze gemeente beschikbaar is en informeren wij u graag over de wijze waarop u een beroep op een financiële tegemoetkoming kunt doen. De gemeente mag uitsluitend gelden toekennen die echt worden gebruikt om de CTB-controle goed vorm te geven.

Inzet gelden

U heeft de mogelijkheid om een beroep te doen op ondersteuning voor het controleren van het toegangsbewijs. Alleen de extra kosten die u hiervoor heeft gemaakt of gaat maken tussen 22 september 2021 en 31 december 2021, komen voor vergoeding in aanmerking. Hieronder ziet u welke extra kosten daar onder kunnen vallen:

i. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

ii. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;

iii. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

iv. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

v. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder i tot en met iv.

Het beschikbare bedrag is niet eindeloos. Daarom beoordelen wij als gemeente per periode (22 september – 31 oktober / november / december) of uw aanvraag voor vergoeding in aanmerking komt. Op die manier proberen we het beschikbare bedrag zo eerlijk mogelijk over de hele periode verdelen.

Aanvragen en Declaraties

Dien om in aanmerking te komen voor ondersteuningsgelden een aanvraag in via de website van de gemeente Reimerswaal, reimerswaal.nl/ctb-regeling. Op deze pagina vindt u meer toelichting, een aanvraagformulier en een declaratieformulier dat u moet gebruiken.

Hierop vult u onder andere in:

  • Het soort kosten en waarom de gemeente deze moet vergoeden;
  • Wanneer de kosten zijn gemaakt. Ook moet u de facturen ter onderbouwing meesturen.

U heeft de mogelijkheid om de ondersteuningsgelden steeds per periode aan te vragen/te declareren via het formulier of op de website. Wij beoordelen de aanvragen/declaraties voor iedere periode apart.

Het indienen van de declaratie is aan het einde van iedere tijdvak mogelijk via het declaratieformulier op de website.

U heeft de mogelijk om tot en met maandag 8 januari 2022 declaraties voor de drie verschillende perioden in te dienen.

Vragen

Heeft u nog vragen over het controleren van het CTB of over het indienen van de vergoedingsaanvraag? Kijkt u op de website reimerswaal.nl/ctb-regeling of mail uw vraag naar gemeente@reimerswaal.nl. Geef daarbij in het onderwerp zo duidelijk mogelijk aan dat het om een 'vraag CTB' gaat. Vergeet ook niet uw contactgegevens, waaronder uw telefoonnummer, te vermelden. Wij gaan dan alvast op zoek naar de juiste informatie en geven u die vervolgens zo snel mogelijk.