Ondersteuning voor inwoners vanuit de Wmo verandert per 1 augustus 2021

De kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stijgen al een aantal jaren. Steeds vaker vragen mensen een bijdrage voor hulp in het huishouden, vervoer, rolstoel of een traplift in hun huis.

Veranderingen

Om ondersteuning te kunnen blijven bieden aan inwoners die het écht nodig hebben, is het belangrijk dat er iets verandert. Dit betekent dat er meer beroep gedaan wordt op wat iemand zelf kan of wat de omgeving kan bieden. Hieronder staan de veranderingen binnen de Wmo in Reimerswaal per 1 augustus 2021:

  • Als uw inkomen hoger is dan 150% van de bijstandsnorm, komt u niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden.
  • Als u voor eigen rekening particuliere hulp inhuurt, dan is alleen het feit dat zich beperkingen voordoen geen reden om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Wmo. Wel wordt meegewogen of de particuliere hulp niet meer voldoende is, of deze hulp niet meer wil of kan ondersteunen en of er door het ontstaan van beperkingen mogelijkheden wegvallen.
  • Voor de aanschaf van een gehandicapten-sportvoorziening geldt een maximale bijdrage per drie jaar van € 3.060.
  • Bij een aanvraag voor ondersteuning wordt gekeken of u bij te maken keuzes rekening gehouden heeft met het verloop van uw beperkingen en de mogelijkheden van uw eigen verantwoordelijkheid om tot (toekomstige) oplossingen te komen.

Regelgeving

De gewijzigde verordening kunt u terugvinden via: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR660908/1

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de afdeling WIZ van GR de Bevelanden via telefoonnummer 0113 239 100.