Missie, visie en strategie

In deze notitie gaat het om de praktische vertaling van de ambities die de gemeenteraad van Reimerswaal heeft om de toekomst doelgericht tegemoet te treden. Er wordt stilgestaan bij de inhoud die in Reimerswaal wordt gegeven aan begrippen als "ambitie", "kernwaarden", "missie", "visie" en "strategie". Ook wordt een kenschets gegeven van het toekomstbeeld en de uitdagingen die er zijn voor de gemeente Reimerswaal.

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact op met ons via gemeente@reimerswaal.nl of bel 14 0113.