Meldingsformulier stemopneming Provinciale Staten

Algemeen

Na de verkiezingsdag van 15 maart wordt de uitslag voor de Provinciale Staten op gemeenteniveau vastgesteld. Na vaststelling worden de processen-verbaal gepubliceerd op onze website.

Meldingsformulier stemopneming Provinciale Staten

Op de website van de Provincie kunt u de criteria vinden om uw melding te doen en vindt u het meldingsformulier.