Melding overlast vuurwerk? Meld details!

In aanloop naar de jaarwisseling neemt het aantal meldingen bij politie en gemeente over vuurwerkoverlast helaas weer toe. Om alert op meldingen te kunnen reageren is het belangrijk dat de melding zoveel mogelijk informatie bevat.

Doet u een melding bij de gemeente of belt u de politie?

Probeer dan zoveel mogelijk informatie te geven, zoals de locatie van de overlast, het tijdstip en een signalement van personen.
Alleen op deze manier kunnen we zo goed mogelijk reageren op vuurwerkoverlast. Vooral als u achteraf een melding doet. Zonder duidelijke details is het moeilijk voor politie en gemeente om op te treden.  
Bij een actuele melding probeert politie of handhaving zo snel mogelijk in actie te komen. 

  • Melding politie ('s avonds en in het weekend) via 0900-8844
  • Melding gemeente (op werkdagen overdag) via fixi.nl of 14 0113