Meedenken over de herinrichting van het sluizencomplex Hansweert?

Maandag 11 april vond een inloopavond plaats waar de eerste schetsen voor de herinrichting van het voormalig slibdepot en het historische sluizencomplex in Hansweert zijn besproken. Bent u direct belanghebbende en heeft u de inloopavond gemist?

Hieronder vindt u de ontwerpschetsen voor de inrichting van het sluizencomplex. U kunt tot 6 mei 2022 reageren op deze plannen via: projectleider Niels Goud n.goud@reimerswaal.nl.

Na deze periode gaan wij de ingekomen reacties verwerken en worden de ideeën meegenomen in de afwegingen die in de ontwerpfase worden gemaakt.  

Ontwerp sluizencomplex

Sluizencomplex Hansweert