Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente plaatshebben.

Bekendmaking 18 januari 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Reimerswaal maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 4 februari 2022 om 10.00 uur, in een openbare zitting zal beslissen over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.

Tevens zal de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten plaatshebben.

Plaats: KRUININGEN
Datum: 18 januari 2022

De burgemeester voornoemd,
mevrouw P.M. van Wingerden - Boers
wnd. burgemeester

Bekendmaking 7 januari 2022

De burgemeester van Reimerswaal maakt het volgende bekend:

  1. Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente plaatshebben. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres Oude Plein 1 bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.
  2. De benodigde formulieren voor:
  • de lijsten van kandidaten (model H 1);
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  • de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2);
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4).

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden op het gemeentehuis verstrekt.

Plaats: KRUININGEN
Datum: 7 januari 2022

De burgemeester voornoemd,
mevrouw P.M. van Wingerden - Boers
wnd. burgemeester