Integrale controle vluchtelingenhuisvesting in de gemeente

De gemeente Reimerswaal heeft 25 april 2022 een integrale controle uitgevoerd op huisvesting van Oekraïense vluchtelingen in Yerseke.
De actie werd uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel van politie Zeeland-West-Brabant. De controle was ingepland op basis van gegevens bij de betrokken instanties en als gevolg van de afspraak tussen overheden dit soort gezamenlijke controles vaker uit te voeren.

Doel van de controle
Doel van de controle was te komen tot een goede naleving van de geldende wet- en regelgeving en het aanpakken van misstanden. De gemeente heeft controles uitgevoerd op het gebied van Basisregistratie Personen (BRP), bouwregelgeving (onder meer brandveiligheid) en bestemmingsplan. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleerde werkomstandigheden en eerlijke betaling. De politie heeft gelet op mogelijke signalen van mensenhandel.

Resultaten
Tijdens de controle zijn meerdere opvanglocaties bezocht. Er zijn enkele overtredingen geconstateerd ten aanzien van bouwwetgeving. Op basis hiervan zal een handhavingstraject volgen. Burgemeester José van Egmond benadrukt het belang dat gediend wordt door integrale handhaving. “Met deze actie willen we bereiken dat vluchtelingen in Reimerswaal veilig en gezond zijn en blijven. Mensen uit conflictgebieden zijn kwetsbaar en hebben recht op goede zorg. Deze verantwoordelijkheid nemen wij als gemeente hoog op, aldus de burgemeester. Burgemeester Van Egmond roept inwoners dan ook op: “Maakt u zich zorgen of signaleert u een probleem? Meld dit dan bij de gemeente via 0113 395 000 of mail naar gemeente@reimerswaal.nl. Wij pakken uw signaal verder op.”