Informatieavonden Windpark Ze-Bra

Eneco, Lindewind en Zeeuwind (hierna: de initiatiefnemers) zijn van plan om in het grensgebied tussen de provincies Zeeland en Noord-Brabant, in aansluiting op de bestaande en recent gerealiseerde windparken Kreekraksluizen en Kabeljauwbeek, een nieuw windpark te realiseren: Windpark ZE-BRA. Het windpark bestaat uit 14 windturbines op grondgebied van de gemeente Reimerswaal en 2 windturbines op grondgebied van de gemeente Woensdrecht.

Plannen liggen ter inzage
Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat het ontwerp van de vergunningen en toestemmingen, inclusief de aanvragen en bijbehorende milieueffectrapportage (MER), die nodig zijn voor de bouw van het Windpark ZE-BRA van donderdag 29 juli 2021 tot en met donderdag 9 september 2021 ter inzage liggen. Gedurende deze periode van 6 weken heeft iedereen, dus ook alle inwoners uit zowel de gemeente Reimerswaal als de gemeente Woensdrecht, de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerp van deze vergunningen en toestemmingen, de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en het MER naar voren te brengen.

Twee informatieavonden
De initiatiefnemers en vertegenwoordigers vanuit de gemeente Reimerswaal en Woensdrecht bieden omwonenden graag de gelegenheid voor het persoonlijk stellen van vragen tijdens twee informatieavonden. De eerste informatiesessie vindt plaats op 31 augustus in het gemeentehuis van Reimerswaal, de tweede op 2 september in het gemeentehuis van Woensdrecht. Wilt u meer weten over de plannen voor de bouw van het windpark dan bent u van harte welkom om een informatieavond bij te wonen.

Informatiesessie gemeente Reimerswaal

Datum:
           Dinsdag 31 augustus 2021
Tijd:                16.00 tot 20.30 uur (op afspraak)
Locatie:          Oude plein 1, 4416 AK Kruiningen
Aanmelden:   U dient zich voor de bijeenkomst aan te melden via telefoonnummer 14 0113

Informatiesessie gemeente Woensdrecht

Datum:
           Donderdag 2 september 2021
Tijd:                16.00 tot 20.30 uur (op afspraak)
Locatie:          Huijbergseweg 3, 4631GC Hoogerheide
Aanmelden:   U dient zich voor de bijeenkomst aan te melden via telefoonnummer 14 0164

Aanmelden kan tot en met vrijdag 27 augustus 2021.