Werk in uitvoering

 • Wegwerkzaamheden Havenstraat – Schaarweg Waarde

  Op maandag 21 oktober wordt gestart met het aanpassen van de “haarspeldbocht” Havenstraat –Schaarweg in Waarde. De bocht krijgt een iets andere vorm en ook wordt het asfalt en de bestrating vernieuwd.

  Doorgaand verkeer richting de Schaarweg en richting de Westveerpolder is langs deze weg niet mogelijk. Omrijden is noodzakelijk. Waarde is bereikbaar via de Meezeweg, Weelweg en Kerkweg.

  De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 25 oktober.

  Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer R. van der Weele van de gemeente via telefoonnummer 14 0113.

 • Woonrijp maken plan Dorpszicht fase 2B Waarde

  Maandag 21 oktober wordt gestart met de werkzaamheden voor het woonrijp maken van plan Dorpszicht fase 2b in Waarde. De straten Dorpszicht en Coolhofflaan zijn nu nog een bouwweg en worden straks in definitieve bestrating(rijbaan, parkeerstroken en trottoirs) aangelegd.
  De werkzaamheden duren tot uiterlijk 6 december 2019.

  Genoemde straten zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Aanliggende woningen zijn te voet bereikbaar.

  Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Bestratingsbedrijf Zeeland v.o.f. uit Kruiningen, via telefoonnummer 06 12 81 40 17, of de heer R. van der Weele van de gemeente, via telefoonnummer 14 0113.

 • Wegen Kapelle en Yerseke krijgen opknapbeurt

  Tijdelijke omleidingen voor weggebruikers

  Verschillende wegen in en rondom Kapelle en Yerseke worden in september en oktober opgeknapt. Zo brengt Rijkswaterstaat een nieuwe slijtlaag aan op de Postbrug, legt waterschap Scheldestromen een nieuw fietspad aan langs het kanaal en richt zij de Kanaalweg in als een 80-km weg. Provincie Zeeland maakt van de N673 Zanddijk-Molendijk een 60-km weg. Tot slot neemt de gemeente Reimerswaal de Steeweg onder handen, terwijl de herinrichting van de Havendijk nog steeds in volle gang is.
  Het is onvermijdelijk dat de wegwerkzaamheden gepaard gaan met verkeersstremmingen. Om de overlast voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, hebben de wegbeheerders een gezamenlijke planning gemaakt. Alle projecten zullen in de periode van 2 september tot en met 18 oktober worden uitgevoerd in verschillende fases, waarbij er steeds rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid van omliggende dorpen.

  Afsluiting Postbrug

  Postbrug afgesloten

  [1] De werkzaamheden aan de Postbrug starten vrijdagavond 6 september om 20.00 uur. Tot vrijdagavond 13 september 20.00 uur is de brug volledig afgesloten voor motorvoertuigen. Het verkeer wordt gedurende deze periode omgeleid via de Vlakebrug. Vanuit Yerseke wordt het motorisch verkeer over de N673 Molendijk – Zanddijk gestuurd. Vanuit Kapelle en Wemeldinge kan men via de Rijksweg (N289) rijden.
  Het wegdek is aan onderhoud toe en wordt volledig vervangen. Tegelijkertijd worden een aantal andere werkzaamheden uitgevoerd zoals het vernieuwen van de voegovergangen. Zo kan het verkeer de komende jaren weer vlot en veilig doorrijden.
  [2] Tijdens de afsluiting van de Postbrug, gaat buslijn 27 tussen Goes en Yerseke een aangepaste route rijden. Vanuit Yerseke rijdt de bus via Lange Ville, Marijkelaan en Moerplein naar Goes. De haltes Molenlaan en Dam komen te vervallen. Reizigers die normaal gesproken daar opstappen, worden door Connexxion naar het Moerplein doorverwezen. Vanuit Wemeldinge rijdt de bus het reguliere traject via Kapelle naar Goes. Tussen Wemeldinge en Yerseke rijdt geen bus.
  [3] Voor fietsers en voetgangers is de Postbrug afgesloten van vrijdag 6 september 20.00 uur tot en met maandag 9 september 06.00 uur. Na dit weekend is de Postbrug weer door fietsers en voetgangers te gebruiken.

  Kanaalweg (deels) afgesloten

  [4] Van 2 september tot en met 13 oktober legt het waterschap een fietspad aan over een lengte van circa 500 m aan de oostzijde van de Kanaalweg, vanaf de Reeweg tot onder de spoorbrug. Tijdens deze werkzaamheden leiden we het doorgaand verkeer in zuidelijke richting om. Verkeer in noordelijke richting kan gebruik blijven maken van de Kanaalweg. Bewoners en bedrijven aan de Kanaalweg kunnen gedurende de werkzaamheden overigens wel hun bestemming bereiken.

  Afsluiting Zanddijk-Molendijk

  [5] Van 16 tot en met 20 september, in de avonden en nachten (18:00 tot 06:00), is de Kanaalweg tijdelijk opengesteld in beide richtingen, vanwege de onderhoudswerkzaamheden aan de Zanddijk.

  Afsluiting Kanaalweg-Havendijk

  [6] Naast de aanleg van het fietspad richt het waterschap van 14 oktober tot en met 18 oktober de Kanaalweg tussen de Oude Rijksweg en de Postweg (N670) in als 80-km weg. De weg krijgt nieuwe markering die bij dit type weg hoort. Ook wordt aan beide kanten van de aansluiting Reeweg-Kanaalweg een drempel aangelegd. Tijdens deze werkzaamheden is de Kanaalweg gedurende één week volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid over de Tekenburgseweg-Oostambachtweg, Dankerseweg en Kelhoekseweg. Opnieuw geldt dat bestemmingsverkeer wel mag passeren. De maatregelen worden uitgevoerd om de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren.

  Nachtelijke afsluitingen Zanddijk-Molendijk

  Van 16 tot en met 20 september wordt er gewerkt aan de N673 Zanddijk-Molendijk. Om de verkeersveiligheid te verbeteren gaat deze weg van een 80- naar een 60-km weg. Er komt een verkeersplateau bij de Olzendijk, het kruispunt met de Molendijkseweg wordt aangepast en de oversteek voor fietsers bij de Grintweg wordt verbeterd. Tegelijkertijd worden ook de onderhoudswerkzaamheden aan de wegverharding uitgevoerd.
  [7] Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden al deze de werkzaamheden in vier avonden en nachten uitgevoerd. De N673 is vanaf 16 tot en met 20 september tussen 19.00 en 06.00 uur afgesloten. Weggebruikers kunnen dan omrijden via de Postbrug, de Kanaalweg en de Oude Rijksweg. Overdag is de weg beschikbaar voor het verkeer

  Nieuwe inrichting Havendijk en Steeweg

  Tot slot wordt de Havendijk in Yerseke heringericht. De rijbaan wordt verbreed, zodat de voetganger veilig kan wandelen aan de zijde van de Koningin Julianastraat. Er komen speciale uitzichtpunten aan de zijde van de oesterputten. En er worden speciale plekken gecreëerd voor het laden en lossen.
  [8] Tot 30 september is één rijstrook beschikbaar en kan het verkeer de halve afzetting om en om voorbij rijden. [9] Van 30 september tot en met 4 oktober wordt de Havendijk volledig afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid door de kern van Yerseke.
  [10] Ook de Steeweg in Yerseke wordt onder handen genomen. Tot en met oktober worden alle verhardingen in de straat verwijderd en vernieuwd. Vanaf 19 augustus tot en met 20 september wordt er gewerkt tussen de huisnummers 1 en 23. Vanaf 23 september zijn de nummers 23 tot en met 36 aan de beurt. Medio oktober wordt er geasfalteerd. De weg wordt in fases afgesloten voor doorgaand verkeer. Aanliggende woningen zijn te voet bereikbaar.

 • Herinrichting Steeweg Yerseke

  Op maandag 12 augustus start H4A Infratechniek in opdracht van de gemeente met de herinrichting van de Steeweg in Yerseke.

  Tijdens de werkzaamheden wordt de straat heringericht waarbij alle verhardingen worden verwijderd en vernieuwd. Om veilig te kunnen werken wordt de straat afgezet. Doorgaand verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

  Het project wordt uitgevoerd in 4 fasen:

  1. Realisatie parkeerterrein tussen nr 23 en 25; vanaf 12 augustus
  2. Steeweg nr. 1 t/m 23; vanaf 19 augustus t/m ca. 20 september
  3. Westkant Steeweg nr. 23 t/m 36; vanaf ca. 23 september
  4. Asfalteringswerkzaamheden en afronding; medio oktober

  Tijdens de werkzaamheden is er helaas verkeershinder. Genoemde gedeelten zijn per fase afgesloten voor doorgaand verkeer. Aanliggende woningen zijn wel te voet bereikbaar.

  Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met aannemingsbedrijf H4A uit Sas van Gent, tel. 0115-841000 of met hun uitvoerder M. Hoekman, tel. 06-51 23 16 53 of per mail m.hoekman@h4a.nl.
  Directie en toezicht wordt verzorgd door K. Verhulst van Royal Haskoning, tel. 06-51 55 85 19 of per mail kees.verhulst@rhdhv.com
  Contactpersoon bij de gemeente is J. de Kraker, tel. 14 0113 of per mail j.de.kraker@reimerswaal.nl

Archief