Werk in uitvoering

 • Reiniging en inspectie van het riool in Kruiningen

  Reinigings- en inspectiebedrijf M.J. Oomen Moerdijk start vanaf 26 augustus met het reinigen en inspecteren van de riolering in Kruiningen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden vier weken duren.

  In verband met deze werkzaamheden wordt u vriendelijk verzocht de putdeksels in de weg, in het trottoir en de openbare ruimten zoveel mogelijk vrij te houden van obstakels.

  Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan.

  Borrelende toiletten

  Door de reiniging van het riool kan er sprake zijn van borrelende toiletten. Wij adviseren u tijdens de werkzaamheden het deksel van het toilet te sluiten en een handdoek onder het deksel (bril) te leggen. Van de uitvoerende partij ontvangt u een brief waar u op de hoogte gesteld wordt van de planning.

  Meer informatie

  Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer Brugman van de firma M.J. Oomen Moerdijk, telefoonnummer 0168 – 35 65 70. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Stee van de afdeling Gemeentewerken, telefoonnummer 14 0113.

  Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 • Herinrichting Steeweg Yerseke

  Op maandag 12 augustus start H4A Infratechniek in opdracht van de gemeente met de herinrichting van de Steeweg in Yerseke.

  Tijdens de werkzaamheden wordt de straat heringericht waarbij alle verhardingen worden verwijderd en vernieuwd. Om veilig te kunnen werken wordt de straat afgezet. Doorgaand verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

  Het project wordt uitgevoerd in 4 fasen:

  1. Realisatie parkeerterrein tussen nr 23 en 25; vanaf 12 augustus
  2. Steeweg nr. 1 t/m 23; vanaf 19 augustus t/m ca. 20 september
  3. Westkant Steeweg nr. 23 t/m 36; vanaf ca. 23 september
  4. Asfalteringswerkzaamheden en afronding; medio oktober

  Tijdens de werkzaamheden is er helaas verkeershinder. Genoemde gedeelten zijn per fase afgesloten voor doorgaand verkeer. Aanliggende woningen zijn wel te voet bereikbaar.

  Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met aannemingsbedrijf H4A uit Sas van Gent, tel. 0115-841000 of met hun uitvoerder M. Hoekman, tel. 06-51 23 16 53 of per mail m.hoekman@h4a.nl.
  Directie en toezicht wordt verzorgd door K. Verhulst van Royal Haskoning, tel. 06-51 55 85 19 of per mail kees.verhulst@rhdhv.com
  Contactpersoon bij de gemeente is J. de Kraker, tel. 14 0113 of per mail j.de.kraker@reimerswaal.nl

 • Reconstructie Appelstraat - Bramestraat Krabbendijke

  Maandag 17 juni wordt gestart met de werkzaamheden voor de reconstructie van Appelstraat - Bramestraat in Krabbendijke.

  De werkzaamheden omvatten: het vernieuwen van alle bestratingsmaterialen in de rijbaan, parkeervakken en trottoirs; het aanbrengen en verruimen van de boomvakken en het oppervlakkig afvoeren van hemelwater.

  De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd:

  • Fase 1: Appelstraat van Kerseplein tot Bramestraaat
  • Fase 2: Bramestraat van Appelstraat tot Nieukerckestraat

  De totale werkzaamheden zullen tot uiterlijk 30 september 2019 duren.

  Tijdens de werkzaamheden zijn genoemde straten afgesloten voor doorgaand verkeer. Aanliggende woningen zijn te voet bereikbaar.

  Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Aannemersbedrijf Traas en Ovaa Infra B.V. uit Heinkenszand: telefoon 0113-612322 of de heer R. van der Weele van de gemeente Reimerswaal, bereikbaar op telefoonnummer 14 0113.

Archief