Toegankelijkheidsverklaringen

Het toegankelijkheidslabel van Reimerswaal. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Gemeente Reimerswaal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites te bevorderen

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website doorlopend toetsen door een automatische toetstool. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Handmatige inspectie door een onafhankelijke leverancier.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op via gemeente@reimerswaal.nl.