Vergadering Opinieraad 18-06-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Kruiningen
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:Mevr. drs. J.S. van Egmond

AGENDAPUNTEN:

0 Bekijk dit agendapunt online

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

De voorzitter opent de vergadering met een moment van stilte voor bezinning of gebed.

2 Vaststelling van de agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Spreekrecht Bekijk dit agendapunt online

Insprekers die zich tijdig en juist bij de griffier hebben aangemeld, krijgen de gelegenheid hun inspraakreactie te verwoorden. Op voorstel van de voorzitter kan dit ook bij het desbetreffende agendapunt gedaan worden.

4 Ontwerpbestemmingsplan 'loswal' Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststelling bestemmingsplan Steehof 3 Yerseke Bekijk dit agendapunt online

6 Ontwerpbestemmingsplan 'Klooster van Rilland' Bekijk dit agendapunt online

7 Ontwerpbestemmingsplan Oostweg 33 en 33a Krabbendijke Bekijk dit agendapunt online

8 Regionale Woonvisie Bekijk dit agendapunt online

9 Wijziging GR GGD Zeeland Bekijk dit agendapunt online

10 Concept begroting GGD Zeeland 2020-2023 Bekijk dit agendapunt online

11 Jaarverslag Anti-discriminatie Bureau Zeeland Bekijk dit agendapunt online

12 Nota reserves en voorzieningen 2019 -2022 Bekijk dit agendapunt online

13 Onderzoek kostendekkendheid tarieven Bekijk dit agendapunt online

14 Rondvraag en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

Voor zowel raadsleden als collegeleden biedt dit agendapunt de mogelijkheid tot het doen van (schriftelijke of mondelinge) mededelingen, of het stellen van vragen.

15 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

De voorzitter sluit de vergadering met een moment van stilte voor bezinning of gebed.