Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

 • Wat is het?

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een bewijs van goed gedrag waar werkgevers of instanties om kunnen vragen.
  • Kijkt u onder het kopje ‘regelen’ hoe u in uw situatie het gemakkelijkst een Verklaring Omtrent het Gedrag aan kunt vragen. In de meeste gevallen moet u eerst een aanvraagformulier downloaden en in (laten) vullen.
  • Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag.
  • Na de aanvraag ontvangt u de Verklaring Omtrent het Gedrag of een afwijzing hiervan binnen twee tot vier weken per post thuis.

  Aanvraagformulier downloaden

  Verklaring omtrent het gedrag aanvragen (met DigiD en iDEAL, én een scan van het ingevulde aanvraagformulier)Logo DigiD

  Afspraak maken

 • Wat kost het?

  De kosten voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zijn € 41,35.

 • Regelen

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag kan op drie manieren aangevraagd worden:

  1. Werkgevers die zijn aangesloten op eHerkenning kunnen het online aanvraagproces voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een (nieuwe) medewerker digitaal regelen:
   • De werkgever bereidt de aanvraag voor.
   • U ontvangt een e-mail met een link naar een web applicatie.
   • Log in met uw DigiD.
   • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDeal. Als de aanvraag door uw (toekomstige) werkgever, die de VOG van u verlangt, online wordt aangevraagd, betaalt u € 33,85.
   • Binnen twee tot vier weken ontvangt u schriftelijk bericht thuis van Justis of u de VOG krijgt.
     
  2. Online door met DigiD in te loggen en met iDEAL te betalen.
   • Aanvraagformulier VOG
   • U logt in met DigiD.
   • U voegt een scan van het door u en uw werkgever ingevulde aanvraagformulier toe.
   • U betaalt met iDEAL de kosten à € 41,35.
   • Binnen twee tot vier weken ontvangt u schriftelijk bericht thuis van Justig of u de VOG krijgt.
     
  3. Aan de balie van het gemeentehuis. U legitimeert zich met een geldig identiteitsbewijs en betaalt met pin of contant:
   • Vul het aanvraagformulier in (u vult zelf het eerste deel in, het tweede deel laat u door de werkgever of de instantie invullen).
    Aanvraagformulier VOG
    Engelstalig aanvraagformulier VOG
   • Lever het formulier in bij de gemeente waar u woont, maak hiervoor een afspraak of kom op een moment waarop een afspraak niet vereist is. U betaalt dan meteen de kosten à € 41,35. Dit zijn de kosten die de gemeente en Justis maken wanneer ze uw aanvraag in behandeling nemen. U betaalt dus niet voor de VOG, maar voor de afhandeling van de aanvraag.
   • Binnen twee tot vier weken ontvangt u schriftelijk bericht thuis van Justis of u de VOG krijgt.

  VOG aanvragen door een gemachtigde

  Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een ondertekende machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen en voeg een kopie van uw legitimatie toe.

  VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

  De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

  • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Justis.
  • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
  • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten op naar Justis.
  • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
  • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

  Afwijzing aanvraag VOG

  Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg in de brief uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

 • Wat moet ik meenemen?

  Komt u naar het gemeentehuis voor een Verklaring Omtrent het Gedrag? Neem dan mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • het aanvraagformulier VOG waarvan deel 1 en 2 al door uzelf en de werkgever of instantie zijn ingevuld
 • Meer informatie

  Alle informatie over een Verklaring Omtrent het Gedrag is te vinden op de website van Justis.