Verkiezingen 2021 - algemene informatie

 • Wat is het?

  Op 17 maart 2021 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Er doen 37 partijen mee. 

  Kiezers van 70 jaar of ouder kunnen per brief stemmen en hoeven dus niet naar een stembureau als zij dit niet willen. Ook worden er al op 15 en 16 maart 2 stembureau's geopend in Reimerswaal, namelijk in Yerseke (MFC Tehaere) en in Kruiningen (Hal Gemeentehuis). Er kan op deze dagen dus 'vervroegd gestemd' worden. Dit is voornamelijk bedoeld voor mensen in een risicogroep, maar iedere kiezer mag komen stemmen. Op 17 maart kan er net als altijd, in ieder dorp gestemd worden. 

  Wilt u liever niet naar het stembureau? Dan kunt u iemand anders die wel naar een stembureau wilt en gaat, machtigen om namens u te gaan stemmen. En zoals gezegd krijgen kiezers van 70 jaar en ouder de mogelijkheid om per brief te stemmen.

  Wie mogen er stemmen?

  In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen, namelijk iedereen die:

  • op 17 maart 2021 18 jaar of ouder is;
  • Nederlander is;
  • niet uitgesloten is van het kiesrecht.

  Geldig identiteitsbewijs

  Om te stemmen of om een vervangende stempas of kiezerspas aan te vragen, moet u een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs hebben. Deze documenten mogen maximaal 5 jaar verlopen zijn, dus bij ‘geldig tot’ moet 18 maart 2016 of een latere datum staan.

  Verkiezingen en corona

  We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen die naar een stembureau komt, veilig kan stemmen. Alle stembureau's worden zodanig ingericht dat aan de hygiëneregels en richtlijnen van het ministerie voldaan wordt.

  • De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden en er voldoende ventilatie is;
  • De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen;
  • Kiezers betreden het stemlokaal niet als zij klachten hebben of mogelijk besmet zijn met Covid-19;
  • In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk wordt en of iedereen zich aan de maatregelen houdt in het stemlokaal. Deze wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te reinigen;
  • Kiezers moeten in het stemlokaal een mondneuskapje dragen;
  • Kiezers moeten 1,5 meter afstand houden en bij binnenkomst de handen desinfecteren;
  • In het stemlokaal worden potloden, stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd;
  • Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus;
  • Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden.