Verkiezingen 2019

 • Wat is het?

  Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen gehouden. Op 23 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement.

  Voorlopige uitslagen 20 maart 2019 Totaaluitslagen 20 maart 2019

  Stembureau's Reimerswaal

  Wie mag er stemmen?

  Provinciale Statenverkiezing (20 maart 2019)

  De voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten (het actief kiesrecht is het recht dat iemand heeft om te stemmen) bij een verkiezing zijn:

  De kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht. Verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

  Waterschapsverkiezingen (20 maart 2019)

  Als u voor de Provinciale Staten mag stemmen, mag u ook uw stem uitbrengen voor de Waterschapsverkiezingen. Andere EU-burgers met een geldige verblijfsvergunning mogen ook stemmen voor de Waterschapsverkiezingen.

  Europees Parlement (23 mei 2019)

  De voorwaarden om te mogen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht. Op 29 maart 2019 zal waarschijnlijk het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treden. Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, hebben personen met de Britse nationaliteit die in Nederland wonen, géén stemrecht meer voor de verkiezing van het Europees Parlement.

  Iemand anders voor u laten stemmen

  Voor de verkiezingen van 20 maart 2019 kunt u iemand anders machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Dit kan met een onderhandse volmacht door uw stempas over te dragen aan een andere kiezer. U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen om bij volmacht te stemmen (onder 'te downloaden' vindt u het formulier). U kunt alleen een kiezer die woonachtig is in Zeeland machtigen. Wij moeten deze aanvraag uiterlijk 15 maart ontvangen hebben.

  Buiten Reimerswaal stemmen

  Ook bestaat de mogelijkheid om uw stempas om te zetten in een Kiezerspas. Hiermee kunt u dan in ieder stembureau in Zeeland uw stem uitbrengen voor zowel de Provinciale Staten als de Waterschapsverkiezingen. Onder 'te downloaden' vindt u de eerder genoemde formulieren. Stuur deze ingevuld, samen met kopieën van uw legitimatiebewijs en het legitimatiebewijs van de gemachtigde, naar ons op. Wij moeten deze uiterlijk 15 maart ontvangen hebben.

  Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen of mail naar verkiezingen@reimerswaal.nl

  Identificatie bij het stemmen

  Gaat u stemmen? Dan moet u uw stempas en een identiteitsbewijs meenemen. Met dit identiteitsbewijs moet u zich legitimeren. Zonder geldig identiteitsbewijs kunt u niet stemmen.

  Een geldig identiteitsdocument om mee te stemmen is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of een Zwitsers paspoort of identiteitskaart. Het mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruikmaken van een identiteitsbewijs waarop staat 'geldig tot en met 20 maart 2014' of later.

  Identiteitsbewijs kwijt of gestolen

  Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te laten zien van het proces-verbaal van de vermissing van het identiteitsbewijs of een verklaring van vermissing (afgegeven door de gemeente). Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien, bijvoorbeeld een persoonlijke ov-chipkaart.

 • Goed om te weten

  Informatie voor politieke partijen

  Verkiezingsportaalborden

  Zes weken voorafgaand aan de politieke verkiezingen wordt in iedere kern binnen de gemeente Reimerswaal een aanplakbord geplaatst voor politieke reclame. Tijdens gemeenteraadsverkiezingen is dit portaalbord enkel bestemd voor de politieke partijen die deelnemen aan de raadsverkiezingen in Reimerswaal. De politieke partijen mogen hierop vrij plakken en hebben hiervoor geen toestemming van de gemeente nodig.

  De verkiezingsborden worden 6 weken voor de verkiezingen geplaatst en binnen 1 week na de verkiezingen verwijderd. Hierop mag u per verkiezingsbord zelf één verkiezingsposter per partij plakken van maximaal A2 formaat. Ook verzoeken wij iedereen om de ruimte op de borden zo goed mogelijk te benutten en niet over de poster van een andere partij te plakken.

  U maakt gratis gebruik van de borden. U hoeft geen ontheffing aan te vragen en mag vrij plakken op deze borden.

  De verkiezingsborden staan op de volgende plaatsen:

  Dorp

  Straat

  Omschrijving locatie

  Afmeting

  Krabbendijke

  Dorpsstraat

  Hoek J.W. Frisostraat

  320*160 cm

  Oostdijk

  Bolwerk

  320*160 cm

  Waarde

  Kerkweg

  Grasstrook hoek Plasseweg

  320*160 cm

  Kruiningen

  Markt

  320*160 cm

  Hansweert

  Schoolstraat

  Bij dorpshuis Kaj Munk

  320*160 cm

  Yerseke

  Kerkplein

  320*160 cm

  Rilland

  Valckenisseweg

  Hoek A. Butijnweg

  320*160 cm

  Vrije plakplaatsen

  Ten behoeve van vrije meningsuiting mag u aanplakken op de vrije plakplaatsen. Uw recht op vrije meningsuiting is vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet. Het is uiteraard geen vrijbrief om alles te kunnen zeggen wat u maar wilt. Er wordt verwacht dat uw uitingen passen binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving en van de gebruikelijke fatsoensnormen. De overtuigingen dienen dus vrij te zijn van smalend taalgebruik, belediging van gezagsdragers en van leugens. Ook dienen ze niet aan te zetten tot haat. Voor alle duidelijkheid: handelsreclame is geen vrijheid van mening en hoort, evenals andere commerciële uitingen, dus niet thuis op een vrije plakplaats. Het aanplakken is gratis en u hebt hiervoor geen toestemming nodig.

  De vrijeplakplaatsen bestaan uit twee plakzuilen die in de directe omgeving van het stationshuis te Kruiningen aan de Stationsweg en in de directe omgeving van het stationshuis te Krabbendijke aan de Spoorlaan staan.

  De plakzuilen worden in opdracht van de gemeente eenmaal per twee maanden schoongemaakt. Doordat iedereen vrij kan plakken en er wordt schoongemaakt, kan de gemeente niet garanderen dat uw vrije meningsuiting zichtbaar blijft.

  A0-portalen

  Er kan gebruik worden gemaakt van een netwerk van 30 dubbelzijdige AO-reclamedisplays op vaste locaties langs de openbare weg. Het vaste netwerk draagt een jaar rond bij aan een nettere uitstraling van buitenreclame in de openbare ruimte. Het bedrijf Event Support Holland (ESH) voert voor de gemeente Reimerswaal de exploitatie van deze AO-reclamedisplays uit.

  Ook voor uw politieke campagne zijn deze vaste reclamedisplays uitermate geschikt.

  Omdat er maximaal 30 vaste locaties beschikbaar zijn, mag ESH tijdens de verkiezingsperiode losse driehoeksborden (AO formaat) bijplaatsen. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden worden deze losse driehoeksborden door ESH verdeeld in verschillende routes langs de doorgaande wegen in eigendom van gemeente Reimerswaal. Zij verdelen ook de posters evenredig over het aantal vaste AO-reclamedisplays en losse driehoeksborden.

  Het is belangrijk om tijdig uw reservering aan ESH door te geven voor uw campagne. Dit dient u 6 tot 8 weken voor de ingangsdatum van de campagne te doen. De mogelijkheden en kosten voor het plaatsen van een politieke verkiezingscampagne kunt u opvragen bij ESH.

 • Te downloaden