Verkiezingen 2018

 • Wat is het?

  Op 21 maart 2018 zullen de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. Ook wordt er een referendum gehouden over de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, de zogenoemde 'Sleepwet'.

  Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Wat zijn de voorwaarden om te mogen stemmen?

  De voorwaarden om te mogen stemmen verschillen per verkiezing. Hieronder ziet u per verkiezing wanneer u kiesgerechtigd bent. U ontvangt een stempas voor de verkiezingen als u aan de voorwaarden voldoet.

  Voor de gemeenteraadsverkiezingen geldt:

  • U moet op 21 maart 2018 18 jaar of ouder zijn.
  • U moet in Reimerswaal ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). De peildatum hiervoor is 5 februari 2018, de 'dag van de kandidaatstelling'. Hebt u zich pas na 5 februari ingeschreven, dan mag u niet in Reimerswaal stemmen, maar in de gemeente waar u op dat moment stond ingeschreven.
  • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben of de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, of u moet vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen. Legaal betekent: dat u in deze periode ingeschreven heeft gestaan bij een Nederlandse gemeente én dat u gedurende deze periode een geldig verblijfsdocument heeft gehad en nog steeds heeft.
  • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

  Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u iemand anders machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Dit kan met een onderhandse volmacht door uw stempas over te dragen aan een andere kiezer. U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen om bij volmacht te stemmen. U kunt alleen een kiezer uit Reimerswaal machtigen.

  Voor de gemeenteraadsverkiezingen worden geen Kiezerspassen verstrekt. U kunt met uw stempas in ieder stembureau in Reimerswaal stemmen.

  Voor het referendum geldt:

  • U moet op 21 maart 2018 18 jaar of ouder zijn.
  • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben.
  • U moet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). De peildatum hiervoor is 5 februari 2018. Bent u na 5 februari in Reimerswaal komen wonen vanuit een andere Nederlandse gemeente, dan moet u in uw oude gemeente stemmen. Wilt u toch in Reimerswaal stemmen, vraag dan tijdig bij uw oude gemeente een kiezerspas aan.
  • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

  U kunt ook iemand anders machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Ook bestaat de mogelijkheid om uw stempas om te zetten in een Kiezerspas. Met een Kiezerspas kunt u uw stem uitbrengen op ieder stembureau in Nederland.

  Onder 'te downloaden' vindt u de eerder genoemde formulieren. Stuur deze, samen met kopieën van uw legitimatiebewijs en het legitimatiebewijs van de gemachtigde, naar ons op. Wij moeten deze uiterlijk 16 maart ontvangen hebben.

  Postbus 70
  4416 ZH Kruiningen

  of mail naar verkiezingen@reimerswaal.nl

  Kandidaatstelling Verkiezingen 2018

  Bekendmaking zitting centraal stembureau inzake beslissing geldigheid kandidatenlijsten en nummering

 • Te downloaden