Ondersteuningsverklaring verkiezingen

 • Wat is het?

  • Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.
  • De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar.
  • De termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is verlengd naar vier weken. Dit is geregeld in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. De ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf vier weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling afgelegd worden, van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021.

  Ondersteuningsverklaringen (model H 4) zijn vereist als partijen: 

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing 
  • bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding

  Zie Kieswet art. H 4.

  Wie mag een ondersteuningsverklaring tekenen

  Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Zie Kieswet art. H 4

  Een ondersteuningsverklaring afleggen?

  Dit kan van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021. U kunt tijdens openingstijden langskomen op het gemeentehuis voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring. Vul model H4 in (hieronder heeft u de keuze uit Word en PDF) neem deze mee.

  Model H4 in Word

  Model H4 in PDF

 • Te downloaden