Kavels voor woningbouw

 • Wat is het?

  Wie wil dat nu niet? Uw eigen droomhuis ontwerpen en bouwen. Helemaal volgens uw smaak en wensen. De gemeente Reimerswaal biedt in de verschillende kernen bouwkavels aan. Op deze stukken grond kunt u zelf binnen de geldende regels een huis bouwen. Een architect en aannemer kunnen u hierbij helpen. U kunt de bouwkavels aankopen of in erfpacht nemen. Hieronder leest u de mogelijkheden voor Steehof III Yerseke, Rozenboom IV Krabbendijke en andere opties.

  Uitgifte woningbouwkavels Steehof III in Yerseke 

  Hieronder ziet u de overzichtstekening alsook de tabel van de woningbouwkavels in de Steehof III in Yerseke. Alle kavels zijn op dit moment in optie genomen. Wanneer er kavels terugkomen, dan zullen we de aangelegde reservelijst op volgorde afgaan en de gegadigden per mail en telefonisch (mits er een telefoonnummer bij ons bekend is) benaderen. U krijgt dan 3 dagen te tijd om te beslissen of u de aangeboden kavel in optie wenst te nemen of dat u uw plaats op de reservelijst wenst te behouden. 

  U vindt alle overige informatie in de informatiebrochure die hieronder te downloaden is. 

  Informatiebrochure Steehof III

  Beschikbare woningbouwkavels Steehof III Yerseke
  Kavelnummer Aangewezen woningtype Voorlopige oppervlakte in m2 Grondprijs per m2 excl. btw Totale grondprijs incl. btw Status
  1 Vrijstaand 774 € 236 € 221.029,15 Gereserveerd
  2 Vrijstaand 677 € 236 € 193.181,34 Gereserveerd
  3 Vrijstaand 702 € 236 € 200.534,51 Gereserveerd
  4 Vrijstaand 702 € 236 € 200.348,90 Gereserveerd
  5 Vrijstaand 700 € 236 € 199.963,39 Gereserveerd
  6 Vrijstaand 699 € 236 € 199.692,11 Gereserveerd
  7 Vrijstaand 695 € 236 € 198.549,87 Gereserveerd
  8 Vrijstaand 836 € 236 € 238.762,43 Gereserveerd
  9 Vrijstaand 434 € 225 € 118.159,22 Gereserveerd
  10 Halfvrijstaand 341 € 225 €   92.954,32 Gereserveerd
  11 Halfvrijstaand 341 € 225 €   92.954,32 Gereserveerd
  12 Vrijstaand 337 € 225 €   91.723,75 Gereserveerd
  13 Vrijstaand 695 € 204 € 171.548,86 Gereserveerd
  14 Vrijstaand 732 € 236 € 208.949,96 Gereserveerd
  15 Vrijstaand 823 € 236 € 235.101,55 Gereserveerd
  16 Halfvrijstaand 375 € 225 € 102.055,64 Gereserveerd
  17 Halfvrijstaand 379 € 225 € 103.280,76 Gereserveerd
  18 Halfvrijstaand 379 € 225 € 103.280,76 Gereserveerd
  19 Halfvrijstaand 379 € 225 € 103.280,76 Gereserveerd
  20 Vrijstaand 530 € 225 € 144.366,01 Gereserveerd
  21 Vrijstaand 679 € 204 € 167.480,94 Gereserveerd
  22 Halfvrijstaand 426 € 204 € 105.094,60 Gereserveerd
  23 Halfvrijstaand 424 € 204 € 104.753,96 Gereserveerd
  24 Vrijstaand 630 € 236 € 180.014,17 Gereserveerd
  25 Vrijstaand 633 € 236 € 180.845,15 Gereserveerd
  26 Vrijstaand 629 € 236 € 179.625,81 Gereserveerd
  27 Vrijstaand 546 € 225 € 148.762,85 Gereserveerd
  28 Vrijstaand 528 € 225 € 143.658,16 Gereserveerd
  29 Halfvrijstaand 428 € 221 € 114.451,48 Gereserveerd
  30 Halfvrijstaand 425 € 221 € 113.649,25 Gereserveerd
  31 Vrijstaand 719 € 212 € 184.437,88 Gereserveerd

  Duurzame woningen

  Dit laatste deel van de Steehof wordt de eerste gasloze wijk in onze gemeente. In deze wijk streven we samen met de nieuwe bewoners naar een hoge mate van verduurzaming. Daarom zijn we momenteel hard bezig met een aantal zaken om de toekomstige bewoners hierin zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. 

  Omdat niet meer op het gasnet mag worden aangesloten, zal bij nieuwbouw ingezet moeten worden op duurzame warmte. Een voor de hand liggende optie is volledig elektrisch waarbij gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp. Een warmtepomp kent verschillende bronnen zoals de buitenlucht en de ondergrond. Het meest efficiënte systeem is een bodemenergiesysteem (dus ondergrond). Om de beschikbare bodemenergie in de ondergrond zo efficiënt mogelijk te gebruiken en om te voorkomen dat de systemen elkaar onderling gaan beïnvloeden heeft de gemeente voor de wijk een bodemenergieplan opgesteld en is de wijk aangewezen als interferentiegebied. Dat betekent dat alle aan te leggen bodemenergiesystemen aan bepaalde regels en voorwaarden moeten voldoen. Het bodemenergieplan dient als basis voor iedereen die in de wijk een systeem wil aanleggen dat gebruikmaakt van bodemwarmte.

  Daarnaast willen wij toekomstige bewoners op weg kunnen helpen met het bouwen van een energieneutrale en/of duurzame woning. Dit is ook benoemd in de informatiebrochure.

  Welke andere bouwkavels zijn beschikbaar?

  Hieronder ziet u een overzicht van alle nog niet definitief uitgegeven kavels. Bij elk bouwkavel staat of deze beschikbaar is en wat deze kost.

  Straatnaam Huisnummer Kern Aantal m2 Totaal incl. btw Beschikbaarheid
  Beschikbare bouwkavels Hansweert en Waarde
  Sloestraat 35 Hansweert 558 € 128.486,75 Gereserveerd
  Sloestraat 37 Hansweert 556 € 128.026,23 Gereserveerd
  Coolhofflaan 24 Waarde 534 € 117.985,16 Gereserveerd

  Inschrijven bouwgrond (met DigiD)logo DigiD Let op: alleen mogelijk voor één van bovenstaande kavels!

  Contact opnemen  

  Rozeboom IV Krabbendijke

  De gemeente Reimerswaal is bezig met de voorbereiding voor de uitgifte van woningbouwkavels Rozeboom IV in Krabbendijke.

  U kunt zich nu nog niet inschrijven voor deze wijk. Inkomende inschrijfformulieren voor deze plannen nemen wij op dit moment niet in behandeling.

  Voor plan Rozeboom IV in Krabbendijke wordt de bestemmingsplanprocedure nog doorlopen. Het is nog niet exact bekend wanneer wij deze kavels zullen uitgeven, dit zal op zijn vroegst in het 1e kwartaal van 2021 zijn.

  Zodra er nieuwe bouwkavels worden uitgegeven, laten wij dit weten via onze website, sociale media en in het advertentieblad ‘Reimerswaal Informatie’. Wij zullen een vooraankondiging doen zodra de definitieve uitgiftedata bekend zijn, omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden zich tijdig in te kunnen schrijven. Inschrijven is dus pas mogelijk op het moment dat de kavels worden uitgegeven en gaat via een inschrijfformulier op deze pagina.

  Wij verwachten dat er veel belangstelling zal zijn voor de kavels van beide plannen en dat deze middels een loting worden uitgegeven. De lotingsvoorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Voor meer informatie over de verkaveling en grondprijzen verwijzen wij u naar de Grondprijsbrief 2021.

  Grondprijsbrief 2021

  Op 11 december 2020 is de Grondprijsbrief 2021 vastgesteld. De Grondprijsbrief 2021 geldt als 'prijslijst' voor uit te geven (bouw)grond vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (tenzij er binnen die periode een nieuwe Grondprijsbrief wordt vastgesteld). De actuele Grondprijsbrief 2021 vindt u hieronder, onder het kopje 'te downloaden'.

 • Goed om te weten

  Voor een aantal projecten is informatie beschikbaar in de vorm van een verkoopbrochure. Ook kunt u bij een aantal projecten zelf aan de slag met interactieve verbeeldingen in 3D.

  Interactieve verbeeldingen in 3D

  Sloestraat, Tramper II in Hansweert

  Verkoopbrochures

  Hieronder vindt u onze voorwaarden en beleid ten aanzien van bouwkavels:

 • Te downloaden

 • Formulieren