Kadernota, begrotingen, rapportages en jaarverslagen

  • Wat is het?

    De gemeente vindt het belangrijk dat u weet waar we ons geld aan uitgeven. We hebben daarom onze financiële stukken inzichtelijk gemaakt.

    Naar de financiële stukken

    begroting 2019 in één ogopslag

  • Te downloaden