Huwelijk / Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  • Trouwen/registreren in de gemeente Reimerswaal? En wilt u weten of de datum en het tijdstip waarop u wilt trouwen/registreren beschikbaar is?
  • De dag en de plek van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap kunt u online kiezen.
  • Wilt u trouwen/registreren op een andere locatie dan de raadszaal? Kijk dan onder het kopje 'regelen' wat hiervoor nodig is.
  • Ook kunt u een voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar.
  • Dit alles kan online met DigiD. U doet dan online melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie.
  • De melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap moet minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor de trouw- of registratiedatum worden aangegeven.
  • Als u de aanvraag start heeft u van beide partners de DigiD nodig en moet u via iDEAL betalen. Ook heeft u de gegevens van de getuigen (minimaal 2) nodig en een kopie van hun identiteitsbewijzen.

  logo idealLogo DigiD

  Melding voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie doen (met DigiD en iDEAL)

 • Wat kost het?

  De kosten voor een huwelijk/partnerschapsregistratie in het gemeentehuis van de gemeente Reimerswaal zijn als volgt:

  Tijdstip Prijs 2021
  dinsdag om 9.00 en om 9.30 uur gratis*
  maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur € 348,00
  zaterdag tussen 8.30 en 16.30 uur € 614,00

  *onder het kopje 'regelen' staan de voorwaarden om gratis te kunnen trouwen

  In de gemeente Reimerswaal is het mogelijk om op aanvraag op een alternatieve locatie een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan. De kosten daarvoor zijn:

  Tijdstip Prijs 2021 (incl. bode*) Prijs 2021 (excl. bode)
  maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 16.30 uur € 348,00 € 306,00
  zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur € 414,00 € 348,00

  *De bode kan die dag voor u de ceremoniemeester zijn namens de gemeente tijdens de huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap.

  U kunt kiezen voor een trouwboekje, de kosten hiervan zijn in 2021 € 45,70. U kunt uw keuze voor een trouwboekje aangeven in de online melding.

 • Regelen

  Gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap

  Wilt u een gratis voltrekking? Hou er dan rekening mee dat:

  • dit alleen kan op dinsdag om 9.00 uur of om 9.30 uur
  • de voltrekking in het gemeentehuis plaatsvindt
  • u geen toespraak krijgt
  • u geen trouwambtenaar kunt kiezen
  • er geen gasten aanwezig kunnen zijn, het gezelschap bestaat uit het bruidspaar/geregistreerd partners, getuigen en ambtenaar

  Trouw-/partnerschapslocaties

  De gemeente heeft als vaste trouw-/partnerschapslocaties de raadszaal en de commissiekamer in het gemeentehuis in Kruiningen.

  Wilt u trouwen/registreren op een andere locatie? Dan dient u de volgende procedure te volgen:

  • De aanstaande partners dienen tenminste 3 maanden voor de datum van het huwelijk/partnerschapsregistratie een schriftelijk verzoek in bij burgemeester en wethouders (gericht aan het hoofd van de afdeling Dienstverlening).
  • Tegelijk met het verzoek wordt een overeenkomst meegestuurd tussen de aanstaande partners en de eigenaar/beheerder van de betreffende locatie (ook te vinden in het aanvraagformulier).
  • Na ontvangst van de aanvraagbescheiden wordt de locatie op geschiktheid beoordeeld door of namens het hoofd van de afdeling Dienstverlening.
  • De aanstaande partners en de eigenaar/beheerder van de locatie worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit.

  Checklist 'huwelijk en partnerschapsregistratie op locatie'

  Verzoeken om te trouwen/registreren op een keuzelocatie

 • Goed om te weten

  Voorwaarden

  • u en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder
  • u mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben
  • u mag niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer of halfzus
  • u mag niet gedwongen worden om te trouwen
  • staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter

  Wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

  Als u vanaf die datum trouwt of uw partnerschap registreert, gebeurt dat in beperkte gemeenschap.
  Eigen vermogen dat voor de datum van de voltrekking is opgebouwd èn erfenissen en schenkingen vallen in het nieuwe systeem buiten de gemeenschap.

  Wilt u weten wat dit voor u betekent of wilt u wel in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden uw verbintenis aangaan? Neem dan contact op met een notaris.

  Ook op www.trouwenengeldtest.nl  kunt u online testen wat het beste bij u past.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

  Woonachtig in het buitenland?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Verhuizen na uw huwelijk

  Gaat u na uw huwelijk verhuizen en blijft u in Reimerswaal wonen? Geef dan meteen uw verhuizing door.

 • Te downloaden