Huisvesting arbeidsmigranten

 • Wat is het?

  • Om goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten te stimuleren en overlast te voorkomen, zijn binnen de gemeente Reimerswaal regels opgesteld.
  • In deze beleidsregels staat hoe de gemeente Reimerswaal omgaat met de huisvesting van arbeidsmigranten en wat de structurele en tijdelijke mogelijkheden voor huisvesting in het buitengebied en binnen de kernen zijn.
  • Ook wordt vermeld waaraan de huisvesting moet voldoen om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning voor de activiteit “planologisch strijdig gebruik”.

  Kaart per kern

  Om inzichtelijk te maken waar een vergunning is verleend, hebben we een kaart gemaakt van de kernen. Hierop zijn cirkels van 250 meter (straal 125 meter) ingetekend. Als er nieuwe vergunningen worden verleend of worden ingetrokken, zullen de kaarten aangepast worden. Dit zijn dus dynamische kaarten die kunnen wijzigen. Kijk onder het kopje 'te downloaden' naar de kaarten per kern. Voor vergunde locaties in het buitengebied (buiten de kernen) geldt geen afstandscriterium.

  Voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over huisvesting van arbeidsmigranten zijn we bereikbaar via arbeidsmigranten@reimerswaal.nl of via telefoonnummer 14 0113.

 • Te downloaden