Grofvuil

 • Wat is het?

  • Grofvuil is huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of afvalcontainer te doen.
  • De gemeente zamelt enkel particulier afval in, niet van bedrijven.

  We zamelen het volgende in als zijnde grofvuil:

  • Elektrische/elektronische apparaten: bijvoorbeeld wit-/bruingoed.
  • Grof tuinafval: plantaardig of organisch afval door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder GFT-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout enz. Géén bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen.
  • Grof huishoudelijk afval: groot of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een vuilniszak of afvalcontainer ter inzameling kan worden aangeboden.

  Wat we niet inzamelen als zijnde grofvuil omdat het aparte afvalcategorieën zijn:

  • KCA.
  • Asbesthoudend afval. 
  • Glas/spiegels.
  • Bouw-/sloopafval. Onder bouw-/sloopafval valt bijvoorbeeld gesloopte keukenkastjes, puin, dakpannen enz.

  Grofvuil op laten halen

 • Wat kost het?

  De kosten voor het laten ophalen van grofvuil bedragen € 15,00 per m3. Er moet contant en gepast betaald worden bij het ophalen.

 • Regelen

  Uw grofvuil laten ophalen door de gemeente?

  • Inzameling is mogelijk iedere 1e dinsdag van een maand. Uiterlijk de donderdag vóór de 1e dinsdag van de maand kan er een afspraak gemaakt worden. Dit kan digitaal via onze website of telefonisch via ons centrale telefoonnummer 14 0113.
  • Er moet contant en gepast betaald worden bij het ophalen. De kosten zijn € 15,00 per m3.
  • Grof afval moet op de afgesproken dag om 8.00 uur op een goed bereikbare plaats bij de woning klaar liggen.
  • Het mag niet meer zijn dan 2 m3 per keer.
  • Kleinere stukken moeten samengedrukt en -gebonden worden aangeboden.

  Grofvuil op laten halen

 • Formulieren