Geboorteaangifte

 • Wat is het?

  • Een geboorteaangifte moet gedaan worden in de gemeente waar het kindje is geboren.
  • Is het kindje niet in Reimerswaal geboren maar in een andere gemeente (bijvoorbeeld in het ziekenhuis), dan doet u aangifte in die gemeente.
  • De aangifte wordt gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest.
  • Het is vanaf 2020 verplicht om de verklaring van de arts/verloskundige bij de aangifte bij te voegen. De verklaring moet ingevuld worden door de arts/verloskundige.
  • De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kindje. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan er in. De akte hoeft vanaf 2020 niet meer ondertekend te worden.

  Geboorteaangifte doen (met DigiD)

  Logo DigiDDoet iemand anders dan één van de ouders/erkenners de aangifte of lukt het niet om digitaal de aangifte te doen dan maakt u een afspraak met ons op het gemeentehuis.

  Wanneer kan ik aangifte doen?

  De aangifte moet binnen 3 dagen na de geboorte gedaan worden. In deze periode zijn tenminste 2 werkdagen opgenomen en de termijn eindigt altijd op een werkdag.

  Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen in het gemeentehuis, maar wel digitaal vanuit huis (of het ziekenhuis, u doet dan aangifte in die gemeente). Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u de geboorte aan moet geven.

  Dag van geboorte U doet uiterlijk aangifte op
  Maandag Donderdag
  Dinsdag Vrijdag
  Woensdag Maandag
  Donderdag Maandag
  Vrijdag Dinsdag
  Zaterdag Dinsdag
  Zondag Woensdag

  Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

 • Wat kost het?

  Aan geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u wanneer u een uittreksel van de geboorteakte wilt, deze kost € 14,00.

 • Regelen

  Waar kan ik aangifte doen?

  • Is uw kind in Reimerswaal geboren dan kunt u op twee manieren aangifte doen:
   1. online door in te loggen met DigiD.
   2. u kunt persoonlijk aangifte van de geboorte doen in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken.
  • Is uw kind in Goes geboren? Zie www.goes.nl/geboorte.
  • Is uw kind in Bergen op Zoom geboren? Kijk dan op de website van de gemeente Bergen op Zoom.

  Wie kan er aangifte doen?

  De volgende personen kunnen de geboorte van een kind aangeven:

  • De (juridische) vader of (juridische) moeder moet aangifte doen van de geboorte van hun kind.
  • Kunnen zij geen aangifte doen? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende.
  • Soms is er niemand aanwezig bij de geboorte en kan de moeder zelf geen aangifte doen. Dan moet een medebewoner van de woning waar het kind is geboren aangifte doen. Of het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind is geboren.
  • Is er niemand die de aangifte mag doen? Dan doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte.
 • Wat moet ik meenemen?

  Als u aangifte doet in het gemeentehuis, neemt u het volgende mee:

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • verklaring van de arts of de verloskundige
  • trouwboekje (niet verplicht)
  • erkenningsakte ongeboren kind (als u zo'n akte hebt)
  • akte van naamskeuze (als u zo'n akte hebt)

  Kind geboren in lesbische relatie

  De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben nemen het volgende document mee bij de aangifte:

 • Goed om te weten

  Geboorteaangifte na overlijden

  Heeft uw kind enige tijd geleefd na de bevalling, maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is geboren). Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is overleden).

  Keuze achternaam

  Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

  Andere nationaliteit

  Heeft uw pasgeboren kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van het namenrecht van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

 • Te downloaden