Erkenning kind

 • Wat is het?

  • Een man die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind, is automatisch (wettelijk) de vader. In andere gevallen kan hij het kind erkennen.
  • Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.
  • De biologische moeder is altijd automatisch wettelijk ouder en hoeft daarom het kind niet te erkennen.
  • Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen.
  • Ook duomoeders kunnen een kind erkennen.
  • Maak een afspraak voor het erkennen van een kind.
  • Een kind kan erkend worden vóór de geboorte of daarna (bij de geboorteaangifte of op een later moment).

  Afspraak maken

 • Wat kost het?

  Aan het opmaken van een akte van erkenning zijn geen kosten verbonden.

 • Regelen

  Erkennen vóór de geboorte

  U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Dit kunt u al voor de geboorte doen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente. U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

  • U gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
  • Gaat de aanstaande moeder niet mee naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning.
  • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind.

  U kunt de erkenning ook via de notaris regelen.

  Erkennen ná de geboorte

  Nadat een kind geboren is, kan het erkend worden bij, of na de geboorteaangifte.

  Een kind erkennen bij de geboorteaangifte

  • U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen.
  • Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren.
  • U kunt uw kind dan meteen erkennen.

  Kan de moeder niet meekomen naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben om uw kind te erkennen.

  Een kind erkennen na de geboorteaangifte

  • U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen.
  • Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Krijgt u geen toestemming van beiden? Dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind.
  • Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn.
 • Wat moet ik meenemen?

  Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder

  Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder of een kopie van het geldige identiteitsbewijs

  Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

  • een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent

  Extra documenten nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

  • schriftelijke toestemming van het kind
  • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind

  Extra documenten nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • Goed om te weten

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

  U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

  • Het kind heeft nog geen juridische vader.
  • Heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
  • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.
  • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
  • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

  Erkennen en ouderlijk gezag

  Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren. Nadat de erkenning rechtsgeldig is geworden kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak. Let op! Net als het erkennen, hoeft u het ouderlijk gezag niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

  Keuze achternaam eerste kind

  Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner.

  • Wilt u dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente, schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende.
  • Kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.