Asbest verwijdering, melding

 • Wat is het?

  Asbest werd vroeger gebruikt als bouwmateriaal, maar het is sinds 1994 verboden dit nog langer te gebruiken. Wanneer asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen er kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom is het belangrijk dat u zich aan bepaalde regels houdt.

  • Asbest verwijderen in of bij uw woning of ander bouwwerk? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als er sprake is van bijvoorbeeld vergunningsvrij (ver)bouwen, moet het gemeld worden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Bent u niet de eigenaar van de woning of het bouwwerk, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.
  • Via het Omgevingsloket kan gecheckt worden of een sloopmelding voldoende is voor het verwijderen van asbest. Soms is namelijk een vergunning nodig is voor de werkzaamheden die samenhangen met het verwijderen van asbest.
  • Een sloopmelding moet minimaal 4 weken (bedrijfsmatig) of 7 dagen (particulier) voor aanvang van de werkzaamheden ingediend worden.

  Sloopmelding indienen (met DigiD of eHerkenning)

 • Wat kost het?

  Het indienen van een sloopmelding is gratis.

  Asbest en asbesthoudend materiaal kan gratis worden aangeboden bij de milieustraat (tot 35m2 voor particulieren). Het materiaal dient echter wel verpakt te worden, dit verpakkingsmateriaal is te verkrijgen bij de milieustraat. De kosten hiervoor zijn:

  • € 1,50 per m2 speciaal verpakkingsmateriaal.
  • € 1,- per zak (1,25 meter x 0,60 meter).
 • Regelen

  • Het aanvraagformulier dient via het Omgevingsloket volledig te worden ingevuld.
  • De benodigde documenten moeten toegevoegd worden aan de bijlagen van de melding in het Omgevingsloket.
  • De gemeente bekijkt of de melding compleet is.
  • Is de melding niet compleet, dan moet u een nieuwe melding indienen.
  • Is de melding wel compleet, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging met eventuele voorwaarden.
  • U meldt 2 werkdagen van te voren bij de gemeente wanneer de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
  • De asbest kan dan worden verwijderd.
  • U meldt uiterlijk de eerste werkdag na het uitvoeren van de werkzaamheden dat u klaar bent.

  Particulier asbest verwijderen

  Als particulier hebt u geen vergunning nodig voor de verwijdering van asbest als de hoeveelheid asbesthoudend materiaal niet groter is dan 35 m2, uit een woning of bijgebouw van de woning komt en het gaat om:

  • niet-gelijmde vloerbedekking (of -tegels)
  • geschroefde hechtgebonden asbest bevattende vlakke platen of golfplaten

  Als het om een grotere hoeveelheid asbest gaat, dus meer dan 35m2, is het een vereiste dat er een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf en asbestverwijderaar ingeschakeld wordt. Hetzelfde geldt voor alle andere te verwijderen asbest, omdat er sprake kan zijn van zeer gevaarlijk asbest en vanwege de bescherming van de volksgezondheid deskundig verwijderd moet worden.

  Folder asbest verwijderen, particulier

  Bedrijfsmatig asbest verwijderen

  Voor alle overige gevallen van verwijdering van asbest moet ook een sloopmelding gedaan worden, maar gelden er andere regels. De termijn voor het indienen is langer en u moet een asbestinventarisatie door een deskundige laten uitvoeren. U dient altijd asbest te laten verwijderen door een erkend asbestverwijderingsbedrijf.

 • Goed om te weten

  Verbod op asbestdaken

  Vanaf 1 januari 2024 is het houden van asbestdaken verboden. Dit betekent dat eigenaren met asbestdaken voor 2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. Hiervoor is een subsidieregeling in het leven geroepen.

  Subsidieregeling verwijderen asbest daken

  Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling verwijderen asbest daken. Voor de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie verwijzen wij u naar de landelijke website http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

 • Te downloaden