Afval (huishoudelijk)

 • Wat is het?

  • De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) is de afvalinzamelaar van het huishoudelijk afval: PMD+afval (plastic, metaal, drankenkartons + restafval) en GFT-afval (groente, fruit- en tuinafval).
  • Ook beheert de ZRD de milieustraten in Zeeland.
  • Voor vragen of klachten rondom afvalinzameling neemt u contact op met de ZRD via telefoonnummer 0900 4433333 of www.zrd.nl.
  • Onder 'goed om te weten' vindt u informatie over de milieustraat en ondergrondse containers.
  • Verhuist u naar een nieuwbouwwoning, of naar een andere woning waar (nog) geen afvalcontainers staan? Geef dan via www.fixi.nl door dat u nieuwe afvalbakken wenst te ontvangen. De bakken worden vrijwel altijd binnen een week na de verhuisdatum geleverd.
  • Uitgebreide informatie over de grofvuilroute vindt u op de pagina grofvuil.
  • Nooit meer vergeten om uw afvalbak buiten te zetten? U kunt hiervoor gebruikmaken van de gratis 'afval-app'. Deze gratis app is beschikbaar in de Playstore (Android) en de App store (IOS). U kunt de app vinden onder de naam ‘ZRD’. Als u de app gedownload heeft, wordt gevraagd om uw postcode en huisnummer. Vervolgens ziet u alle functionaliteiten en is de app klaar voor gebruik.

  Naar de afvalkalender

 • Goed om te weten

  Afvalscheidingswijzer

  Met afval scheiden draagt u bij aan een beter milieu. U helpt grondstoffen en energie te besparen. Met de afvalscheidingswijzer weet u direct wat het juiste inzamelmiddel is voor uw afval.

  Afvalstoffenheffing

  U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Als u wilt weten hoe de kosten zijn opgebouwd of worden berekend, dan kunt u hierover informatie krijgen bij Sabewa Zeeland. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft. Bent u het niet eens met de hoogte van de heffing dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland.

  Ophalen grofvuil

  Heeft u zelf geen mogelijkheid om uw grof huishoudelijk afval naar de milieustraat te brengen? Dan kunt u dit afval tegen betaling laten ophalen.

  Grof huishoudelijk afval wordt door de gemeente opgehaald op de eerste dinsdag van de maand. Op uiterlijk de donderdag vóór de ophaaldag dient u uw aanvraag in te dienen. Dit kan online via onze website of telefonisch via ons centrale telefoonnummer 14 0113. Voor alle informatie over het op laten halen van grofvuil door de gemeente, zie het product grofvuil.

  Milieustraat

  De dichtstbijzijnde milieustraat is in Kruiningen, aan de Stationsweg 8a. Meer informatie over de milieustraten en de openingstijden kunt u lezen op de website van de ZRD.

  Ondergrondse afvalcontainers

  Gebruik ondergrondse verzamelcontainers met toegangspas

  • De toegangspas is en blijft eigendom van de gemeente Reimerswaal. U krijgt deze toegangspas in bruikleen. Bij verhuizing moet de pas in de woning worden achtergelaten voor de nieuwe bewoners
  • Per huishouden, aangewezen op een ondergrondse container, verstrekt de gemeente één toegangspas. Voorwaarde is dat u afvalstoffenheffing betaalt
  • Als pashouder mag u uw pas niet uitlenen aan derden, alleen aan personen binnen het eigen huishouden
  • Indien wij u verdenken van misbruik van de pas, doen wij aangifte
  • De toegangspas mag niet doorboord of op een andere manier beschadigd worden.

  Gebruiksaanwijzing toegangspas voor ondergrondse container

  1. Om toegang te krijgen tot de ondergrondse containers houdt u de pas een aantal seconden voor het venster aan ofwel de linker- ofwel de rechterzijde van de inwerpzuil. Dit is afhankelijk van het type container.
  2. Het deksel wordt ontgrendeld en opent automatisch. In geval van een trommeldeksel opent u de deksel handmatig. Plaats uw afval in de inwerpopening, zodanig dat het afval niet klem komt te zitten. Hierna kunt u het deksel handmatig sluiten en valt de afvalzak in de ondergrondse container.

  Verlies, diefstal of beschadiging van de toegangspas

  De toegangspas is voorzien van een chip. Het is belangrijk dat u zorgvuldig met de pas omgaat.

  • Buigen van de pas kan de chip beschadigen waardoor de toegangspas niet meer werkt. Maak geen gaatje in de toegangspas, de pas zal dan niet meer functioneren.
  • Ga zorgvuldig om met uw toegangspas om misbruik door anderen te voorkomen.
  • Meld verlies, diefstal of defect van uw toegangspas direct bij de Zeeuwse Reinigingsdienst ZRD, telefoonnummer 0900 4433333 of per e-mail info@zrd.nl.
  • Wanneer de ondergrondse container een storing heeft, kunt u dit tijdens werkdagen bij de Zeeuwse Reinigingsdienst ZRD melden, telefoonnummer 0900  4433333 of u kunt een e-mail sturen naar info@zrd.nl. Ook kunt u de storing melden bij de gemeente, via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via e-mail gemeente@reimerswaal.nl.
  • Zet het afval niet bij de container, hiermee riskeert u een boete.
  • Wij maken u er op attent dat u bij verlies of beschadiging van de toegangspas € 20,00 betaalt voor een nieuwe pas. Wanneer u verhuist en er in uw nieuwe woning geen pasje (meer) aanwezig is, kunt u de toegangspas gratis verkrijgen.

  Belangrijk

  Voor een goede werking van de ondergrondse container en een schone woonomgeving zijn de volgende zaken van belang:

  • Bied alleen PMD+afval gecombineerd met gft-afval aan in dichtgebonden (max. 60 liter) huisvuil- of pedaalemmerzakken, dit om vervuiling van de container te voorkomen.
  • Gooi geen los afval en oud papier in de inwerpopening.
  • De inwerpopening niet volproppen, de zak blijft dan hangen.
  • Plaats geen afval naast de inwerpzuil, dit veroorzaakt zwerfvuil en overlast voor omwonenden (denk aan beesten en ongedierte).
  • U mag enkel PMD+afval in de container gooien, dus geen klein chemisch afval, grof vuil, glas, papier, plastic enzovoorts.
  • Gebruik de container uitsluitend tussen 07.30 en 22.00 uur om (geluids)overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.
  • Parkeer uw auto nooit vóór of op de onderplaat van de ondergrondse container, want dan kan de vrachtwagen de container niet legen.