Zomer voorbij: wat gaan we doen in het openbaar groen?

Dit item is verlopen op 30-09-2018.

Het najaar komt er weer aan. Dit betekent dat onze collega’s van de buitendienst druk bezig zijn met de renovaties in het openbaar groen.

Als plantsoenen niet voldoen aan de beoogde kwaliteit, dan moeten ze op de schop. Wanneer er nieuwe beplanting moet worden aangebracht, willen we deze wel planten in een voldoende schone ondergrond. Omdat we geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken, vraagt dat van ons als gemeente andere manieren om de grond onkruidvrij te krijgen.

 • Wortelonkruiden
  Onkruiden zoals heermoes, zevenblad en haagwinde, zijn nagenoeg niet uit te roeien met regulier schoffelbeheer. Deze wortelonkruiden kunnen slecht tegen frequent maaien. Daarom kiezen wij er voor om bepaalde perken om te vormen naar gazon. Als na verloop van tijd de onkruiden volledig zijn verdwenen, kunnen we weer heesters aanplanten.
   
 • Braakleggen van grond
  Plantsoenen met een beperkte hoeveelheid onkruid maar veel achtergebleven wortels, worden een tijd met rust gelaten. Vaak voorzien wij deze plantsoenen ook van een laag mest. In die periode kunnen wortelresten verteren en kan het bodemleven zich herstellen. Onkruiden worden oppervlakkig bestreden door schoffelen of frezen. 
   
 • Vervangen van heesters
  Als er sprake is van een voldoende schone ondergrond, dan zal een plantsoen in hetzelfde seizoen opnieuw worden ingeplant.                                        

Toekomst

Onze collega’s doen hun uiterste best om de plantsoenen onkruidvrij te houden. Ondanks die inspanningen zal renovatiewerk, waarbij direct opnieuw wordt ingeplant, in de toekomst steeds minder vaak voor komen. Dit komt simpelweg doordat, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, de omstandigheden voor onkruid steeds gunstiger worden. In de toekomst zal het daarom vaker voorkomen dat we plantsoenen voor een periode braakleggen. In die situaties zullen we de direct aanwonenden op de hoogte te brengen door even aan te bellen.

Vragen?

Zijn er werkzaamheden in de buurt en wilt u weten wat er gaat gebeuren? Onze buitendienst staat u graag te woord!
Voor andere vragen of opmerkingen kunt u bij ons terecht via onze Fixi-app of neem contact op via telefoonnummer 14 0113.