Wist u dat… u als ondernemer een vergunning nodig heeft voor het huisvesten van arbeidsmigranten?

Dit item is verlopen op 25-11-2020.

Door sommige bedrijven in het buitengebied van Reimerswaal wordt aan het personeel dat uit het buitenlandse afkomstig is, woonruimte aangeboden. Om toezicht te houden op de arbeidsmigratiestromen en om er vooral ook voor te zorgen dat deze werknemers op een menswaardige en veilige manier kunnen wonen, heeft de gemeente in overleg met de ondernemers beleid ontwikkeld.

Dit beleid houdt onder meer in dat ondernemers een vergunning nodig hebben. Daardoor weten de ondernemers precies waar ze aan moeten voldoen en kan de gemeente de bedrijven controleren aan de hand van de vergunningsvoorwaarden. 

Strengere handhaving

Wij gaan strenger toezien en handhaven op het hebben van deze vergunning. Dat betekent dat in sommige gevallen de overnachtingen moeten stoppen en de huisvesting verwijderd moet worden. Gebeurt dit niet, dan wordt aan de overtreder een last onder dwangsom opgelegd. 

Nog geen vergunning?

Vraag ‘m nu aan! Sinds begin 2020 hebben wij ondernemers verzocht een vergunning aan te vragen. Laat u werknemers binnen uw bedrijf overnachten en heeft u daarvoor geen omgevingsvergunning? Vraag de vergunning direct aan.

Dan nog belangrijke tips:

  • Ook als u een paar weken per jaar units voor werknemers huurt, heeft u een vergunning nodig.
  • U mag alleen werknemers huisvesten die voor uw bedrijf werken.
  • Een vergunning aanvragen voor huisvesten van personeel is complex. Schakel daarom altijd een goede adviseur in. 
  • De gemeente Reimerswaal controleert regelmatig op overtredingen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten.