Wil je meedenken over de inrichting van het energielandschap Rilland-Oost?

Dit item is verlopen op 26-02-2021.

De komende tientallen jaren gaan we definitief afscheid nemen van onze fossiele brandstoffen en steeds meer over op duurzame energie. Samen met jou, ondernemers, bedrijven en inwoners, willen we een visie ontwikkelen voor het realiseren van een energielandschap tussen Rilland en de gemeente Woensdrecht. Hiermee willen we het energiegebruik in Reimerswaal verduurzamen en onze bijdrage leveren aan een beter klimaat. 

Op dit moment wordt het gebied gedomineerd door windturbines, hoogspanningsmasten, infrastructuren zoals de wegen, het sluizencomplex en de Schelde-Rijnverbinding met de aanwezige industrie op de achtergrond. Er liggen met name kansen voor de opwekking van duurzame zonne-energie. Door windenergie slim te koppelen aan zonne-energie is minder netwerk- en aansluitcapaciteit nodig. Dit bespaart maatschappelijke kosten, kosten die we met zijn allen betalen voor het gebruiken van het netwerk. We willen vooral de combinatie zoeken met andere belangrijke en maatschappelijke opgaven zoals het klimaatbestendig maken van de waterhuishouding, de opslag van zoetwater voor de landbouw, landbouwinnovatie, het versterken van natuur, groen- en biodiversiteit en het verbeteren van het landschap waarin ook meer ruimte is voor recreatie en toerisme.

Wil je hierover meedenken in de nog te plannen gebiedssessies, heb je ideeën?

Mail je gegevens en/of je ideeën door naar klimaatbeleid@reimerswaal.nl Meer informatie: www.reimerswaal.nl/klimaat