Werkzaamheden Olzendepolder Yerseke

Dit item is verlopen op 30-10-2019.

Vanaf 10 oktober 2019 wordt gestart met de aanpak van de taluds van de waterberging in de Olzendepolder in Yerseke. Het werk zal enkele weken duren.

Belangrijk 
Wegen en fietspaden vallen buiten het werkgebied. Grondtransporten vinden intern in het werkgebied plaats. Hiervoor wordt geen gebruik gemaakt van de wegen of fietspaden.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer de Groote van de firma Romers Grondverzet, telefoonnummer (0)78 655 10 10. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer van Stee van de afdeling Gemeentewerken, telefoonnummer 14 0113.