Weer geld voor verkrotte woningen

Dit item is verlopen op 30-03-2019.
huis

De achtste subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 15 februari 2019 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal 1 miljoen euro beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan van 15 februari tot en met 29 maart. Voor de zomervakantie horen aanvragers of zij subsidie krijgen.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:

 • Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
 • Bloksgewijs renoveren van een drie of meer aaneengesloten particuliere woningen tot energieneutrale én levensloopbestendige woningen
 • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

 • Het moet gaan om een woning
 • Bouwjaar van voor 1975
 • (WOZ)-waarde maximaal € 170.000
 • Project mag niet begonnen zijn
 • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond.

Inloopavonden

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven van de regeling gebruik te maken, organiseert de Provincie een aantal informatieavonden. Zie het schema hieronder. Of kijk op www.zeeland.nl/piw.   

Advies over duurzaamheid

Tijdens de informatieavonden is er ook een energiedeskundige aanwezig die adviseert over het duurzamer of energiezuiniger maken van woningen, en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.

De informatieavonden vinden plaats op:

 • 21 februari in het gemeentehuis in Tholen tussen 18.00 uur en 20.00 uur
 • 21 februari in het gemeentehuis in Zierikzee tussen 19.00 uur en 21.00 uur
 • 27 februari in het gemeentehuis in Oostburg tussen 17.00 uur en 19.30 uur
 • 27 februari in het stadskantoor in Hulst tussen 18.00 uur en 20.00 uur
 • 28 februari in het stadskantoor in Goes tussen 18.00 uur en 20.00 uur uur
 • 28 februari in het stadskantoor in Middelburg tussen 18.00 uur en 20.00 uur
 • 11 maart in het gemeentehuis in Terneuzen tussen 19.00 uur en 21.00 uur